Πίνακας σύγκρισης διάφορων τεχνολογιών λαμπτήρων

1. Για τον υπολογισμό της τιμής της κιλοβατώρας θεωρήθηκε πελάτης με οικιακό τιμολόγιο Γ1 χωρίς χρονοχρέωση (νυχτερινό). Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις, τα ειδικά τέλη καθώς και ο ΦΠΑ.
2. Για λόγους απλότητας των παραπάνω υπολογισμών, θεωρήθηκε μέσος χρόνος λειτουργίας 4 ώρες ημερησίως για 365 μέρες τον χρόνο.

 

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: