Οδηγός αντιστοιχίας για αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους LED

Οδηγός αντιστοιχίας για αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους LED

Η αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων (παλαιού τύπου) με λαμπτήρες LED μπορεί να γίνει πολύ εύκολα & απλά ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Οικιακοί λαμπτήρες – λαμπτήρες LED : αντιστοιχία ισχύος 10:1

Π αράδειγμα: κοινός λαμπτήρας 50 W ισοδυναμεί με λαμπτήρα LED ισχύος 5 W

   

  Σποτ – λαμπτήρες LED : αντιστοιχία ισχύος 10:1

  Π αράδειγμα: κοινό σποτ 50 W ισοδυναμεί με λαμπτήρα LED ισχύος 5 W

    

   Λαμπτήρες PL – λαμπτήρες LED : αντιστοιχία ισχύος 3 : 1

   Π αράδειγμα: λαμπτήρας PL 27 W ισοδυναμεί με λαμπτήρα PL LED 9 W, ενώ είναι υποχρεωτική η αφαίρεση του μετασχηματιστή

     

    Λαμ πτήρες φθορίου – λαμπτήρες LED : αντιστοιχία ισχύος 3:1 με αφαίρεση της άεργου και 2:1 χωρίς αφαίρεση της αέργου

     Παράδειγμα: λάμπα φθορίου 30 W ισοδυναμεί με λαμπτήρα LED 3W

      

     Προβολείς κοινοί – προβολείς LED : αντιστοιχία ισχύος 8 :1

     Παράδειγμα: κοινός προβολέας 8 0 W ισοδυναμεί με προβολέα LED 10W

       

      Βιομηχανικό ς φωτισμό ς ( καμπάνες ) καμπάνες LED : αντιστοιχία ισχύος 5:1

      Π αράδειγμα: κοινή καμπάνα 2 00 W ισοδυναμεί με καμπάνα LED 40W

       

      Λαμπτήρες AR111 κοινοίλαμπτήρες AR111 : αντιστοιχία ισχύος 5:1

      Παράδειγμα: κοινός λαμπτήρας AR111 10W ισοδυναμεί με λαμπτήρα AR111 LED 50W

       

      Κοινά panels – panels LED : αντιστοιχία ισχύος 5:2

      Παράδειγμα: κοινό panel 50W ισοδυναμεί με panel LED 20W

       

      Κοινοί λαμπτήρες G4/G9 – λαμπτήρες G4/G9 LED : αντιστοιχία ισχύος 10:1

      Παράδειγμα: κοινός λαμπτήρας G4/G9 30W ισοδυναμεί με λαμπτήρα G 4/G9 LED 3W.

        

        

       Χρώματα φωτός LED

        

       WW : λευκό ζεστό

       CW: λευκό ψυχρό

       DL: φως ημέρας

       Ρ: ροζ

       R: κόκκινο

       G: πράσινο

       Y: κίτρινο

       B: μπλε

       RGB: κόκκινο – πράσινο – κίτρινο (τριχρωμία)
        

       Πώς γίνεται η τοποθέτηση των λαμπτήρων LED

        

        Οι λαμπτήρες LED στην πλειοψηφία τους τοποθετούνται με απλή & εύκολη αντικατάσταση στη θέση του προηγούμενου συμβατικού λαμπτήρα.

        Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις που απαιτείται κάποια μικρή τεχνική παρέμβαση στον λαμπτήρα πριν την τοποθέτηση, η οποία γίνεται αποκλειστικά από ηλεκτρολόγο.

        Σε κάθε περίπτωση τοποθέτησης λαμπτήρα LED σας ενημερώνουμε για το πώς πρέπει να γίνει η τοποθέτηση και φυσικά παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφορία.

        The Led Company Logo

        © 2014 theledcompany

        Επικοινωνία

        Ακολουθήστε μας στο: