Φωτισμός των χαρτώων εκθεμάτων με λαμπτήρες led

Ο εκθεσιακός χώρος του Κέντρου Πολιτισμού του Βελεστίνου θα φιλοξενεί την περίφημη Χάρτα του Ρήγα και άλλα σπουδαία αρχειακά έγγραφα και βιβλία, εκθέματα που αποτελούν ευαίσθητα χαρτώα μουσειακά αντικείμενα που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερες συνθήκες φωτισμού και κλιματισμού. Ο φωτισμός των χαρτώων εκθεμάτων δεν πρέπει να επηρεάζεται από το έντονο φυσικό φως και τον ήλιο, αλλά χρειάζεται τεχνητό φως διόδου εκπομπής φωτός χαμηλής ισχύος (έως 60 – 100 LUX) και μουσειακά φωτιστικά led προστασίας από επιβλαβή ακτινοβολία, κατόπιν ειδικής μελέτης μουσειακού φωτισμού. Επί πλέον, ο εκθεσιακός χώρος έχει απαιτήσεις μεγάλης σταθερότητας στην θερμοκρασία του, χρειάζεται επί 24ώρου βάσεως μια σταθερή θερμοκρασία 20-22 βαθμών Κελσίου, που επιτυγχάνεται με αδιάλειπτη θέρμανση και ψύξη σε όλες τις εποχές του χρόνου και όλες τις ώρες του ημερονυχτίου, όπως έχει ανάγκη και από καθορισμένη από τους συντηρητές σταθερή υγρασία. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι επισκέπτες ενός 
εκθεσιακού κέντρου αφιερωμένου στον Ρήγα, θα είναι, προβλέπουμε, πολύ περισσότεροι από ότι οι θαμώνες μιας βιβλιοθήκης της πόλης, οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε ανάλογα για τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στον εκθεσιακό χώρο, ώστε να είναι κατάλληλα για τη νέα χρήση και μεγάλης αντοχής στον χρόνο.

Για την παρουσίαση των διάφορων εκθεμάτων και του εποπτικού υλικού της Μουσειακής Έκθεσης χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά που έχουν τη σφραγίδα της σύγχρονης αισθητικής και καλή συμπεριφορά στο χρόνο. Οι συνθέσεις, τα χρώματα και ο led φωτισμός συμβάλουν στη δημιουργία μιας άνετης και ευχάριστης ατμόσφαιρας στο μουσείο, που οδηγεί τον επισκέπτη στην κατανόηση αλλά και στην απόλαυση.

Ενδεικτικά σχέδια παρατίθενται στο Παράρτημα Α της παρούσας.
1) ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ FAN COILS ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ8
2) ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
3) ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ LED ΦΩΤΙΣΜΟ 
4) ΠΡΟΘΗΚΗ ‘ΧΑΡΤΑΣ ΡΗΓΑ’ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ LED ΦΩΤΙΣΜΟ, ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ
5) 6 ‘ΟΡΘΙΕΣ’ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΝΤΥΠΩΝ – ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ
6) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ‘ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ’ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΨΗ 

Οι τελικές διαστάσεις των πινακίδων και προθηκών θα αποφασιστούν μετά από επί τόπου μετρήσεις του κατασκευαστή στον εκθεσιακό χώρο όπου θα υλοποιηθεί η δεδομένη Έκθεση, με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα αρχιτέκτονα της Έκθεσης.

  • Πριν από την κατασκευή των ξύλινων πινακίδων και προθηκών, θα συνταχθούν από τον κατασκευαστή, υπό την άμεση εποπτεία του επιβλέποντα αρχιτέκτονα της Έκθεσης, τα τελικά τεχνικά σχέδια εφαρμογής των κατασκευών, βασισμένα στην Μελέτη Διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου και την Μουσειογραφική Μελέτη της Έκθεσης «Ρήγας Βελεστινλής».
  • Μετά την έγγραφη έγκριση -από τον επιβλέποντα αρχιτέκτονα και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ‘Ρήγα Φεραίου’ - των σχεδίων εφαρμογής, ακολουθεί η κατασκευή και, κατόπιν, η εφαρμογή στον χώρο. 
  • Η μεταφορά των εκθεσιακών κατασκευών από το εργαστήριο κατασκευής προς τον εκθεσιακό χώρο εφαρμογής θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.
  • Η κατασκευή και η επί τόπου εγκατάσταση των ξύλινων εκθεσιακών κατασκευών θα γίνουν με όλες τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής, με ιδιαίτερη προσοχή ακόμη και στις λεπτομέρειες, υπό την αδιάλειπτη και αυστηρή επίβλεψη του επιβλέποντα αρχιτέκτονα της Έκθεσης.
  • Στην Τεχνική Προσφορά των συμμετεχόντων θα πρέπει να υπάρχουν αναλυτικά οι προσφερόμενες προδιαγραφές των εκθεσιακών κατασκευών, με επικυρωμένα τα πιστοποιητικά των υλικών που περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση, αν αυτά δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει, επίσης, να προσκομιστούν ενδεικτικά τεχνικά σχέδια και ενδεικτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες των ζητούμενων εκθεσιακών κατασκευών, ενώ θα πρέπει να προσκομιστούν και δείγματα ενδεικτικών λεπτομερειών κατασκευής και υλικών. 
  • Η τεχνική περιγραφή των επιμέρους εκθεσιακών κατασκευών αναλύεται στα επόμενα, και ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές.

Led
www.ledmuseum.org

1. ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ MDF ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ  ΤΟΙΧΟ, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Οι ξύλινες εκθεσιακές κατασκευές αποτελούνται από επιφάνεια MDF πάχους περίπου 16 χιλ. - 12 χιλ. στερεωμένη επάνω σε σταθερό ξύλινο τελάρο με καδρόνια και αναρτώνται στον τοίχο, σε απόσταση περίπου 30 εκ. από την κατακόρυφη επιφάνεια του τοίχου. 
Είναι εκθεσιακές ιδιοκατασκευές διαφόρων διαστάσεων, όπως θα δοθούν στον παρακάτω κατάλογο, που προορίζονται για τις εξής λειτουργίες: 
α) για επένδυση των σωμάτων θέρμανσης και ψύξης FAN COILS κρυφού τύπου, 
β) για επιτοίχιες πινακίδες ενημερωτικού και εποπτικού υλικού της Έκθεσης,
γ) για την ενσωμάτωση επιτοίχιων προθηκών αρχειακού υλικού, με εσωτερικό led φωτισμό. 

1.1) ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ FAN COILS ΚΡΥΦΟΥ ΤΥΠΟΥ9
Ισογείου: Πεισ., Π2, Π3, Π5’, Ορόφου: Π9’, Π13 και 13’, Π15 και 15’, Π18. 
Είναι ξύλινες εκθεσιακές κατασκευές, πλάτους περίπου 1,35-1,90 Μ, που αποτελούνται κάθε μια από τρία (3) ή δύο (2) καθ΄ ύψος ξύλινα τελάρα με καδρόνια, επενδυμένα με επιφάνεια MDF πάχους περίπου 10-12 χιλ., τα οποία αναρτώνται στον τοίχο, μπροστά από τα σώματα ψύξης και θέρμανσης FAN COILS κρυφού τύπου. Τα 3 ή 2 καθ’ ύψος τελάρα αφήνουν κενό διάστημα 10 εκ. στο δάπεδο (για εισροή αέρα) και 10 εκ. στην οροφή για την απαγωγή αέρα, όπου ενσωματώνεται λίγο πιο πίσω, ειδικό αλουμινένιο στόμιο απαγωγής του ψυχρού-θερμού αέρα των FAN COILS. 
Οι επενδύσεις στο Ισόγειο (ύψος οροφής 2,80 Μ), ύψους 2,60 Μ., αποτελούνται από 3 καθ’ ύψος ξύλινα τελάρα, το ύψος των οποίων είναι, από επάνω προς τα κάτω, 0,45 Μ, 1,50 Μ και 0,65 Μ. Τα 2 επάνω τελάρα είναι σταθερά, ενώ το κάτω τελάρο ύψους 0,65 Μ είναι κινητό αφαιρούμενο, για τον έλεγχο των σωμάτων FAN COILS, με τρόπο εντελώς αφανή και με όλους του κανόνες της τέχνης και τεχνικής. Στον όροφο (ύψος οροφής 2,40 Μ), οι επενδύσεις ύψους 2,20 Μ. αποτελούνται από 2 καθ’ ύψος ξύλινα τελάρα, το ύψος των οποίων είναι, από επάνω προς τα κάτω, 1,60 Μ και 
0,60 Μ. Το επάνω τελάρο είναι σταθερό, ενώ το κάτω τελάρο ύψους 0,60 Μ είναι κινητό αφαιρούμενο, για τον έλεγχο των σωμάτων FAN COILS. Οι αρμοί μεταξύ των τελάρων είναι διακριτοί στην επιφάνεια MDF και πολύ περιποιημένοι. 
Οι ξύλινες επενδύσεις χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση του εποπτικού εκθεσιακού υλικού και για την ανάρτηση τηλεοράσεων που παρουσιάζουν τα οπτικά ψηφιακά προγράμματα. Στα σημεία όπου είναι αναρτημένες οι συσκευές TV, δημιουργείται στην επιφάνεια MDF ειδική εσοχή, επιτρεπόμενου βάθους, ως κορνιζάρισμα της κάθε τηλεόρασης.
Οι ξύλινες επενδύσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα εξαρτήματα για την καλαίσθητη και αφανή στήριξή τους στον τοίχο, εκατέρωθεν των σωμάτων FAN COILS.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Προβλέπονται οι ακόλουθες ξύλινες επενδύσεις στις θέσεις των σωμάτων FAN COILS κρυφού τύπου:
ΙΣΟΓΕΙΟ
1) Πεισ. (εισαγωγής) <1,90χ2,60 Μ>
2) Π2 <1,50χ2,60 Μ>
3) Π3 <1,40χ2,60 Μ>
4) Π5 <1,65χ2,60 Μ> (ανάρτηση TV4)
ΟΡΟΦΟΣ
5) Π9’ <1,65χ2,20 Μ> (ανάρτηση TV7)
6) Π13 <1,35χ2,20 Μ> (ανάρτηση TV8)
7) Π13’<1,35χ2,20 Μ> 
8) Π15 <1,35χ2,20 Μ> 
9) Π15’ <1,35χ2,20 Μ> (ανάρτηση TV9)
10) Π18 <1,85χ2,20 Μ> 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (1)

1.2) ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ισογείου: Π1, Π3’, Π4, Π4’, Π5’, Π6, Π7, Π8, Ορόφου: Π9, Π10, Π11, Π12, Π14, Π15, Π16 και 16’, Π17 και 17’. 
Είναι ξύλινες εκθεσιακές κατασκευές παρόμοιες με τις προηγούμενες, πλάτους περίπου 1,35-1,40 Μ, που αποτελούνται κάθε μια από τρία (3) ή δύο (2) καθ΄ ύψος ξύλινα τελάρα με καδρόνια, επενδυμένα με επιφάνεια MDF πάχους περίπου 10-12 χιλ., τα οποία αναρτώνται στον τοίχο, στην 10 ευθεία με τις επενδύσεις των FAN COILS, σε απόσταση περίπου 30 εκ. από τον τοίχο. Τα 3 ή 2 καθ’ ύψος τελάρα αφήνουν, σε αναλογία με τις προηγούμενες επενδύσεις, κενό διάστημα 10 εκ. στο δάπεδο και 10 εκ. στην οροφή. 

Οι πινακίδες στο Ισόγειο (ύψος οροφής 2,80 Μ), ύψους 2,60 Μ., αποτελούνται από 3 καθ’ ύψος ξύλινα τελάρα, όλα σταθερά αναρτημένα στον τοίχο, το ύψος των οποίων είναι, από επάνω προς τα κάτω, 0,45 Μ, 1,50 Μ και 0,65 Μ. Στον όροφο (ύψος οροφής 2,40 Μ), οι πινακίδες ύψους 2,20 Μ. αποτελούνται από 2 καθ’ ύψος ξύλινα τελάρα, σταθερά αναρτημένα στον τοίχο, το ύψος των οποίων είναι, από επάνω προς τα κάτω, 1,60 Μ και 0,60 Μ. Οι αρμοί μεταξύ των τελάρων είναι διακριτοί στην επιφάνεια MDF και πολύ περιποιημένοι. 

Οι ξύλινες πινακίδες χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση του εποπτικού εκθεσιακού υλικού και για την ανάρτηση τηλεοράσεων που παρουσιάζουν τα οπτικά ψηφιακά προγράμματα. Στα σημεία όπου είναι αναρτημένες οι συσκευές TV, δημιουργείται στην επιφάνεια MDF ειδική εσοχή, επιτρεπόμενου βάθους, ως κορνιζάρισμα της κάθε τηλεόρασης.
Οι ξύλινες πινακίδες θα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα εξαρτήματα για την καλαίσθητη και αφανή στήριξή τους στον τοίχο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Προβλέπονται οι ακόλουθες ξύλινες πινακίδες:
ΙΣΟΓΕΙΟ
1) Π1 <1,00χ2,60 Μ>
2) Π3’ <1,35χ2,60 Μ>
3) Π4 <1,35χ2,60 Μ> (ανάρτηση TV3)
4) Π4’ <1,35χ2,60 Μ>
5) Π5’ <0,90χ2,60 Μ>
6) Π6 <1,50χ2,60 Μ>
7) Π7 <1,60χ2,60 Μ>
8) Π8 <1,40χ2,60 Μ>
ΟΡΟΦΟΣ
9) Π9 <0,90χ2,20 Μ>
10) Π10 <1,35χ2,20 Μ>
11) Π11 <1,35χ2,20 Μ> 
12) Π11’ <1,35χ2,20 Μ> 
13) Π12 <1,35χ2,20 Μ>
14) Π14 <1,35χ2,20 Μ> 
15) Π14’ <1,35χ2,20 Μ>
16) Π16 <1,35χ2,20 Μ>
17) Π16’ <1,35χ2,20 Μ>
18) Π17 <1,85χ2,20 Μ> (ανάρτηση TV10)
19) Π17’ <1,35χ2,20 Μ>
20) Π19 <1,35χ2,20 Μ> 
21) Π20 <2,60χ2,20 Μ> (ανάρτηση VIDEO WALL)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (1)
1.3) ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ  ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΟΔΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ

Led


Β1, Β2, Β3, Β4, Β5, Β6

Είναι ξύλινες εκθεσιακές κατασκευές παρόμοιες με τις προηγούμενες, πλάτους περίπου 1,35-1,40 Μ, που αποτελούνται κάθε μια από τρία (3) ή δύο (2) καθ΄ ύψος ξύλινα τελάρα με καδρόνια, επενδυμένα με επιφάνεια MDF πάχους περίπου 10-12 χιλ., αναρτημένα στον τοίχο, τα οποία 11 περιέχουν στη μέση εσωματωμένες προθήκες αρχειακού υλικού με κρυστάλλινη πρόσοψη. Τα 3 ή 2 καθ’ ύψος τελάρα αφήνουν, σε αναλογία με τις προηγούμενες επενδύσεις, κενό διάστημα 10 εκ. στο δάπεδο και 10 εκ. στην οροφή. 

Στο Ισόγειο (ύψος οροφής 2,80 Μ), οι πινακίδες ύψους 2,60 Μ., αποτελούνται από 3 καθ’ ύψος ξύλινα τελάρα, όλα σταθερά, αναρτημένα στον τοίχο, το ύψος των οποίων είναι, από επάνω προς τα κάτω, 0,45 Μ, 1,50 Μ και 0,65 Μ. Στο μεσαίο τελάρο, πλάτους περίπου 1,30-1,40 Μ και ύψους 1,50 Μ, δημιουργείται προθήκη διαστάσεων - πλάτους περίπου 1,10-1,20 Μ - ύψους περίπου 0,50 εκ., σε εσοχή ανάλογη του βάθους, διαμορφωμένη επιμελώς. Η πρόσοψη της προθήκης αποτελείται από μια πλάκα από ευρωπαϊκό κρύσταλλο υπέρλευκο, πάχους 8 χιλ., περαστή σε 
ειδικά σχεδιασμένη υποδοχή της ξύλινης προθήκης, με ειδικό κανάλι περιμετρικής υποδοχής, και αφαιρούμενη με βεντούζες. Η κάθε πρόσοψη προθήκης βιδώνεται με 2 μικρές κλειδαριές επάνω και κάτω του ανοίγματος υποδοχής στην πινακίδα όπου προσαρμόζεται.

Στον όροφο (ύψος οροφής 2,40 Μ), οι πινακίδες ύψους 2,20 Μ. αποτελούνται από 2 καθ’ ύψος ξύλινα τελάρα, σταθερά αναρτημένα στον τοίχο, το ύψος των οποίων είναι, από επάνω προς τα κάτω, 1,60 Μ και 0,60 Μ. Στο άνω τελάρο, πλάτους περίπου 1,30-1,40 Μ και ύψους 1,60 Μ, επίσης δημιουργείται προθήκη διαστάσεων - πλάτους περίπου 1,10-1,20 Μ - ύψους περίπου 0,50 εκ., σε εσοχή ανάλογη του βάθους, διαμορφωμένη επιμελώς. Οι αρμοί μεταξύ των τελάρων είναι διακριτοί στην επιφάνεια MDF και πολύ περιποιημένοι. 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_what_are

Γενικά, οι προθήκες θα πρέπει να διαθέτουν τα ανάλογα εξαρτήματα για την καλαίσθητη και αφανή στήριξή τους στις αντίστοιχες πινακίδες εποπτικού υλικού, στις οποίες ενσωματώνονται. 

Για τον εσωτερικό φωτισμό της προθήκης προβλέπεται led φωτιστικό αλουμινίου με φωτιστική ταινία ή λεντοταινίες ή κατάλληλες λάμπες LED (Light Emitting Diodes - Δίοδοι Εκπομπής Φωτός), στο επάνω και μπροστά μέρος της προθήκης, μήκους  ανάλογου του μήκους της προθήκης, βιδωμένο επάνω στην ξύλινη κατασκευή. Η ηλεκτρολογική   εγκατάσταση και η εφαρμογή του εσωτερικού φωτισμού της προθήκης θα γίνει από ηλεκτρολόγο  εξειδικευμένο στο φωτισμό με λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
Προβλέπονται οι ακόλουθες προθήκες αρχειακού υλικού:
ΙΣΟΓΕΙΟ
1) Β1 <1,15-1,20χ0,50 Μ> και Πινακίδα MDF <1,35χ2,60 Μ>
2) Β2 <0,65+0,65χ0,50 Μ> και Πινακίδα MDF <0,75+0,75χ2,60 Μ>
ΟΡΟΦΟΣ
3) Β3 <1,15-1,20χ0,50 Μ> και Πινακίδα MDF <1,35χ2,20 Μ>
4) Β4 <1,15-1,20χ0,50 Μ> και Πινακίδα MDF <1,35χ2,20 Μ>
5) Β5 <1,15-1,20χ0,50 Μ> και Πινακίδα MDF <1,35χ2,20 Μ>
6) Β6 <1,15-1,20χ0,50 Μ> και Πινακίδα MDF <1,35χ2,20 Μ>
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ (1)
2. ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
2.1) ΠΡΟΘΗΚΗ ‘ΧΑΡΤΑΣ ΡΗΓΑ’ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ, ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΚΒ1 - Κρυστάλλινη ‘όρθια’ μουσειακή προθήκη - ιδιοκατασκευή, διαστάσεων ~ 220 χ 220 χ υ280 εκ.

Η αυθεντική ‘Χάρτα της Ελλάδας’ του Ρήγα, για την καλύτερη ανάδειξή της και την προστασία της, πρέπει να παρουσιαστεί μέσα σε ειδική μουσειακή προθήκη, που εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές εγγυημένης και ασφαλούς παρουσίασης των χάρτινων εκθεμάτων. 

Καθώς αποτελεί το κύριο έκθεμα του Εκθεσιακού Κέντρου, της δίνουμε μια ιδιαίτερη σημασία και της παρέχουμε μεγάλη προβολή, τοποθετώντας την σε γενική θέα από όλα τα σημεία, στο κέντρο του εκθεσιακού χώρου. Η ειδικά σχεδιασμένη προθήκη επιτρέπει την προβολή του μεγάλου εκθέματος από όλες τις (4) κατακόρυφες πλευρές – και από τον εξώστη του ορόφου.

Η προθήκη της Χάρτας είναι σχεδιασμένη ως ένα εντελώς διαφανές κρυστάλλινο κουτί, όσο το δυνατόν πιο αόρατο, σε ύψος ανάλογο με τον εκθεσιακό χώρο, που επιτρέπει την πλήρη ορατότητα του εκθέματος και από τις 4 κατακόρυφες πλευρές και από την γυάλινη οροφή της, χωρίς σκιές και επικαλύψεις. Φέρει εσωτερικό με είκοσι (20) εκθεσιακά φωτιστικά (spots) LED, (διαμέτρου 5 εκατοστών, ισχύος 3 Watt, θερμοκρασίας χρώματος 2700Κ, ντιμαριζόμενα), με ειδική ρύθμιση για το καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα προς ανάδειξη του εκθέματος, καθώς και αφυγραντήρα για πλήρη έλεγχο υγρασίας, προς εξασφάλιση των κατάλληλων προδιαγραφών για την ασφαλή διατήρηση της Χάρτας (φωτισμό απαλλαγμένο από ακτινοβολία UV, ελεγχόμενο ως προς την ένταση –μέχρι 100 Lux το maximum, συνθήκες υγρασίας κατάλληλες για χαρτί –με σχετική υγρασία 45-55 % και σταθερή θερμοκαρασία). Μια ελαφρά κεκλιμένη, ως προς την 
οριζόντια,πλατφόρμα-βάση με κρυστάλλινη κατασκευή, κυλιόμενη για την απρόσκοπτη και ασφαλή έξοδό της από το κουβούκλιο της προθήκης, υψώνει την Χάρτα σε ύψος κατάλληλο για τη θέα της.

Στην κατασκευή της προθήκης, εκτός των κρυστάλλων, χρησιμοποιούνται και διάφορα στοιχεία και εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η προθήκη πρέπει να διαθέτει επαρκές σύστημα ασφάλειας για το άνοιγμα και κλείσιμο του κινητού της τμήματος.

Κρύσταλλα: 
Η κατασκευή είναι μια ‘όρθια’ αυτοφερόμενη κρυστάλλινη προθήκη, εντελώς διαφανής (χωρίς μεταλλικό σκελετό), διαστάσεων περίπου 216χ216χ280 εκ. (η ακριβής διάσταση θα προκύψει μετά από επί τόπου ακριβή μέτρηση του εκθέματος). Κατασκευάζεται με αντικλεπτικά κρύσταλλα ασφαλείας, συνολικού πάχους 12 χιλιοστών, αποτελούμενα από 2 κρύσταλλα 6+6 χιλ. (LAMINATED) με εσωτερική μεμβράνη ασφαλείας και προστασίας από ακτινοβολία φυσικού 
φωτός, υπέρλευκα (EXTRA CLEAR) και ψημένα (SECURIT), με ρονταρισμένο περίγραμμα (ειδική κατεργασία επεξεργασίας ακμών ‘ροντέ’). Αποτελείται από 4 κρύσταλλα, 3 σταθερά και ένα ανοιγόμενο, κατακόρυφα κρύσταλλα (πλευρές) διαστάσεων 216χ280χ1,2 εκ., και οριζόντια πλάκα οροφής (καπάκι) διαστάσεων 216χ216χ1,2 εκ. Οι κολλήσεις των πλευρών πρέπει να είναι πολύ επιμελημένες και καθαρές, με λάμπα UV ή με εντελώς διαφανή σιλικόνη, αν είναι απαραίτητο για την αντισεισμική ελαστικότητα. Η μια πλάγια πλευρά της προθήκης είναι ανοιγόμενη με 
ειδικό ισχυρό μεντεσέ, ανοξείδωτο, εξαιρετικής ποιότητας, κατά το δυνατόν μικρό και αφανή (επιλογής του επιβλέποντα αρχιτέκτονα), αλλά που εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια ανοίγματος του μεγάλου κρυστάλλου και αεροστεγή προστασία. Η προθήκη θα πρέπει να διαθέτει πολύ διακριτική κλειδαριά ασφαλείας, τοποθετημένη στην κρυστάλλινη οροφή ή και στο δάπεδο.

Οι 4 κατακόρυφες πλευρές και το κρύσταλλο της οροφής, ιδιαίτερα ενισχυμένο, διαθέτουν εσωτερική μεμβράνη με φίλτρο προστασίας από το ηλιακό φως και την ηλιακή ακτινοβολία, εντελώς διαφανή για να μην χάνεται η διαύγεια της προθήκης, άριστης ποιότητας και εφαρμογής και με εγγυημένη αντοχή στον χρόνο, ώστε να προστατεύεται το έκθεμα από την υπεριώδη UV ακτινοβολία ενώ παράλληλα διατηρείται απόλυτη ευκρίνεια, χωρίς να αλλοιώνονται καθόλου τα 
χρώματά του.

Μεταλλική βάση:
Η βάση της προθήκης είναι μεταλλική ιδιοκατασκευή από χάλυβα ηλεκτροστατικά βαμμένο, συνολικών διαστάσεων 220χ220 εκ. και ύψους 10εκ. Αποτελείται από χαλύβδινο σκελετό, με επικολλητές ανοξείδωτες μάσκες, για την κάλυψη του μηχανισμού και του σκελετού.  Εσωτερικά, η μεταλλική βάση διαθέτει ανοιγόμενο καπάκι από λαμαρίνα 2 χιλ., με τις  απαραίτητες οπές για τη διέλευση καλωδίων και την παροχή του κλιματιζόμενου αέρα, το οποίο  στηρίζεται στον κατάλληλο μεταλλικό σκελετό βάσης.

Στην μεταλλική βάση της προθήκης προσαρμόζεται κυλιόμενος οδηγός που επιτρέπει την  εσωτερική κρυστάλλινη βάση της Χάρτας να σύρεται πλήρως έξω από την προθήκη.

Εσωτερικός φωτισμός προθήκης: 
Η προθήκη θα διαθέτει εσωτερικό led φωτισμό ειδικό μουσειακό ‘ψυχρό’ φωτισμό, με ελεγχόμενη ένταση, απαλλαγμένο από ακτινοβολίες UV, εντελώς ασφαλή για το ευαίσθητο χάρτινο έκθεμα (αυθεντική Χάρτα) που παρουσιάζει. Ο φωτισμός του εκθέματος πρέπει να είναι καθαρός και απόλυτα ομοιόμορφος σε όλη την επιφάνεια. Η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνεται από το δάπεδο (από το ειδικό ενδοδαπέδιο κανάλι ηλεκτροδότησης) με ειδικό πολύ λεπτό και εντελώς διαφανές καλώδιο που ανεβαίνει κατά μήκος της κατακόρυφης κρυστάλλινης πλευράς, στην κατακόρυφη γωνία, μέχρι την οροφή. Στην οροφή της κρυστάλλινης προθήκης θα προσαρμοστεί ειδικό φωτιστικό προφίλ - ιδιοκατασκευή από ανοξείδωτη διατομή 40χ60 χιλ., που φέρει συνολικά 20 χωνευτά ειδικά φωτιστικά LED spots. Τα σποτ Led έχουν διάμετρο 5 εκατοστά, ισχύ 3 Watt, θερμοκρασία χρώματος 2700Κ, και θα είναι ντιμαριζόμενα. Το φωτιστικό προφίλ, που δημιουργεί ένα τετράγωνο πλαίσιο διαστάσεων πλευράς περίπου 200 εκ. (συνολικό 
μήκος 4χ200 εκ.) ή και 2 ράβδους περίπου 200 εκ. (συνολικό μήκος 2χ200 εκ.) τοποθετείται περιμετρικά, σε μικρή απόσταση από την γωνία της οροφής της προθήκης και κολλιέται με τον πιο καλαίσθητο και αόρατο τρόπο, με κρυστάλλινα μικρά κυβάκια στην κρυστάλλινη οροφή.

Έλεγχος υγρασίας προθήκης (mini clima): 
Η προθήκη θα διαθέτει μηχάνημα αφύγρανσης με σένσορα ηλεκτρονικό. Το μηχάνημα αφύγρανσης εξασφαλίζει σταθερή υγρασία και παράλληλα με κατάλληλα φίλτρα κατακράτησης όλων των στερεών και αερίων ρυπαντών. 
Θα είναι τοποθετημένο σε απομονωμένο χώρο διαμορφωμένο κάτω από την σκάλα οπλισμένου σκυροδέματος, με αυτόνομη θύρα επίσκεψης. Οι σπιράλ πλαστικοί σωλήνες του αεραγωγού καταλήγουν στην μεταλλική βάση της προθήκης, καθώς επίσης και το καλώδιο του αισθητήρα (που θα καταλήγει στον εσωτερικό στεγανό χώρο της προθήκης).

Οι οπές διέλευσης οφείλουν να στεγανοποιηθούν επαρκώς για να διατηρήσει ο εσωτερικός χώρος την απαραίτητη για την συντήρηση των εκθεμάτων στεγανότητα. Η προσαρμογή των σταθερών κλιματικών συνθηκών θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα σε μέγιστο διάστημα 48 ωρών από την στιγμή ρύθμισης του μηχανήματος. Η στάθμη θορύβου του μηχανήματος θα πρέπει να είναι η χαμηλότερη κατά το δυνατό, σε καμιά περίπτωση δε δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 58 db, σε ελεύθερη διάταξη, χωρίς τις σωληνώσεις. Το μηχάνημα, κατά την λειτουργία αφύγρανσης, θα πρέπει να εξατμίζει τα συμπυκνώματα απορροής στο περιβάλλον, χωρίς δοχείο. 

Η κρυστάλλινη προθήκη της Χάρτας του Ρήγα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ειδικό έμπειρο τεχνικό - κατασκευαστή μουσειακών προθηκών και πλήρως αεροστεγής. 

Εσωτερική βάση παρουσίασης:
Η εσωτερική πλατφόρμα παρουσίασης της Χάρτας αποτελείται από μια επίπεδη επιφάνεια κρυστάλλου συνολικού πάχους 10 χιλ., αποτελούμενη από 2 κρύσταλλα 5 χιλ. με εσωτερική μεμβράνη ασφαλείας, υπέρλευκα (extra clear), με ρονταρισμένο περίγραμμα (ειδική κατεργασία επεξεργασίας ακμών ‘ροντέ’), διαστάσεων περίπου 2,00χ2,00 Μ - ανάλογων της Χάρτας του Ρήγα, με μικρό περιθώριο τριγύρο. Η πλατφόρμα παρουσίασης του εκθέματος έχει κάθετα περιθώρια στοπ από κολλητό γυαλί στις 2 πλευρές, διατομής 10χ20 χιλ., και στηρίζεται με 4 κάθετα κολλητά 
κρύσταλλα (ποδαρικά) σε ύψος 80 εκ. μπροστά και περίπου 110 εκ. πίσω, ώστε να υπερυψώνεται με μικρή κλίση στην κατάλληλη θέση θέας για τους επισκέπτες. Τα κατακόρυφα κρύσταλλα στήριξης της πλατφόρμας που φέρει την Χάρτα στηρίζονται στην κάτοψή τους επάνω σε μεταλλική πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα, διαστάσεων περίπου 120χ120 εκ., που προσαρμόζεται στην μεταλλική βάση της προθήκης και φέρει κυλιόμενο οδηγό που θα επιτρέπει την κρυστάλλινη βάση της Χάρτας να εξέρχεται πλήρως από την πόρτα της προθήκης, έξω από την προθήκη, ώστε να παραμένει άδεια η προθήκη προς καθαρισμό και πιθανή συντήρηση.

Τοποθέτηση της Χάρτας του Ρήγα από συντηρητή έργων τέχνης 

Το έκθεμα πρέπει να συντηρηθεί και να προετοιμαστεί για την έκθεσή του, επίσης να τοποθετηθεί στην αντιόξινη βάση του και μέσα στην προθήκη με όλους τους κανόνες της συντήρησης των έργων τέχνης, με έλεγχο των συνθηκών μικροκλίματος, υγρασίας και led φωτισμού, από επιστήμονα συντηρητή, με ειδικότητα στην συντήρηση χαρτώων αντικειμένων, η αμοιβή της συγκεκριμένης εργασίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην υποχρέωση του προμηθευτή.

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: