ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  LED  ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Πέμπτη  οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:
1. Αντιδήμαρχος, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 και 
2.«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», συμφωνούμε τα επόμενα:

Προκειμένου ο Δήμος να προμηθευτεί λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός, λοιπό ηλεκτρολογικό υλικό και εργαλεία 
ηλεκτρολόγου για τις ανάγκες του σε χονδρική, αποφάσισε την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις 
προσφορές των διαγωνιζόμενων και την γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, με την κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στη Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ, η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.

Led

http://el.wikipedia.org/wiki/Δίοδος_Εκπομπής_Φωτός

Η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ υποχρεούται να προμηθεύσει το δήμο με τα παρακάτω είδη:

I. Για την κατηγορία λαμπτήρων led (Light Emitting Diodes - Δίοδοι Εκπομπής Φωτός):
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED) 
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ

 

 1. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειαςς SL21-23 W/E27/220-240 V ψυχρού φωτισμού ΤΕΜ.
 2. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειαςς SL21-23 W/E27/220-240 V θερμού φωτισμού ΤΕΜ.  
 3. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειαςς Ε40 65 W θερμού φωτισμού ΤΕΜ. 
 4. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειαςς Ε40 65 W ψυχρού φωτισμού ΤΕΜ.  
 5. Λαμπτήρας φωτοδιόδου TLD 18 W 84 (0,60cm) ΤΕΜ.  
 6. Λαμπτήρας φωτοδιόδου TLD 36 W 84 (1,20cm) ΤΕΜ. 
 7. Λαμπτήρας φωτοδιόδου TLD 58 W 84 (1,50cm) ΤΕΜ. 
 8. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειαςς βιδωτός 15 W ΤΕΜ. 100 
 9. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειαςς Β22/60 W ΤΕΜ. 100 
 10. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειαςς Β22/75 W ΤΕΜ. 100 
 11. Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειαςς 20 W/ E27/ 220-240V τύπου  σπιράλ κοντός για led σποτ ΤΕΜ. 
 12. Λαμπτήρας οικονομίας E27/65 W θερμού φωτισμού ΤΕΜ. ]
 13. Led ταινία ΤΕΜ.
 14. Λαμπτήρας LED GU10 Glass SMD 5 W ΤΕΜ. 
 15. Λαμπτήρας LED R63/E27/ 6 W ΤΕΜ. 
 16. Ηλιακός προβολέας LED 8 W IP44 ΤΕΜ. 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Led


II. Για την κατηγορία ηλεκτρολογικού υλικού:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΙ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) 
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

 1. Αγωγοί ΝΥΑ διατομής 1,0 mm² Μ.Μ. 
 2. Αγωγοί ΝΥΑ διατομής 1,5 mm² Μ.Μ. 
 3. Αγωγοί ΝΥΑ διατομής 2,5 mm² Μ.Μ. 
 4. Καλώδιο NYL διατομής 3X1,5 mm² Μ.Μ. 
 5. Καλώδιο NYM διατομής 3X1,5 mm² Μ.Μ.
 6. Καλώδιο NYM διατομής 3X2,5 mm² Μ.Μ. 
 7. Καλώδιο NYΜ διατομής 3X4 mm² Μ.Μ. 
 8. Καλώδιο UTP CAT 5 Μ.Μ. 
 9. Εκκινητής με Ballast για λάμπα 1000V HQI ΤΕΜ. 5 
 10. Σπιράλ βαρέως τύπου διατομής Φ20 Μ.Μ. 50 0,48 
 11. Σπιράλ βαρέως τύπου διατομής Φ25 Μ.Μ. 50 0,62 
 12. Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένη διατομής Φ20 ΤΕΜ. 
 13. Ρευματοδότης εξωτερικός τύπου schuku ΤΕΜ. 
 14. Starter 4-22 W ΤΕΜ. 
 15. Ρελέ διαφυγής μονοφασικό 30mA ΤΕΜ. 
 16. Ρελέ διαφυγής τριφασικό 300 mA ΤΕΜ. 
 17. Ρελέ ισχύος 2 επαφών ανοικτές 230 V AC/DC ΤΕΜ. 
 18. Φωτοκύτταρο ΤΕΜ. 10 
 19. Χρονοδιακόπτης με εφεδρεία μίας θέσεως 16Α ΤΕΜ.
 20. Ρελέ χειρισμού μεγάλης απόστασης για λειτουργία 
 21. φλοτέρ, οκταπολικός, τάση λειτουργίας 230VAC ΤΕΜ.
 22. Χρονικό με καθυστέρηση στην εκκίνηση χρόνος ρύθμισης 0.6-60 min, οκταπολικός, τάση λειτουργίας 230 VAC
 23. ΤΕΜ. 
 24. Ντουϊ βιδωτό πλαστικό Ε27 ΤΕΜ. 40 0,55 
 25. Λαστιχοταινία ΤΕΜ. 10 11,50 
 26. Ταινία μονωτική ΤΕΜ. 200 0,57 
 27. Κλέμμες 1,5 mm ΤΕΜ. 20 0,45 
 28. Κλέμμες 2,5 mm ΤΕΜ. 40 0,45 

ΙΙ. Και για την κατηγορία εργαλείων ηλεκτρολόγου:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IΙΙ (ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) 
A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 

 1. NETWORK CABLE TESTER ΤΕΜ. 1 
 2. Αμπεροτσιμπίδα 1000 Α ΤΕΜ. 1 
 3. Πένσες ηλεκτρολογικές 1000 V ΤΕΜ. 2 18,50 
 4. Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό ίσιο 1000 V (διαφόρων μεγεθών) ΤΕΜ.
 5. Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό σταυρό 1000 V (διαφόρων μεγεθών) ΤΕΜ. 
 6. Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό δοκιμαστικό μικρό ΤΕΜ. 
 7. Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό δοκιμαστικό μεγάλο ΤΕΜ. 
 8. Σετ κατσαβιδιών TORΚS ΤΕΜ. 
   

Led

 

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:
ΑΡΘΡΟ 1
Η συνολική τιμή συμφωνείται το ποσό των ευρώ, που θα πληρωθεί στον προμηθευτή κατά 100%, εντός εξήντα (60) ημερών από με την υποβολή του τιμολογίου πώλησης προς το Δήμο και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών.
ΑΡΘΡΟ 2
Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα των 30 ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ οφείλει να μεταφέρει με δική του δαπάνη όλα τα είδη στους χώρους που θα του υποδείξει ο Δήμος. Η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιουδήποτε είδους, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών και γενικά υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να 
εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 3
Ο δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στην παρούσα. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου.
ΑΡΘΡΟ 4
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της μελέτης του δήμου. Τα είδη που περιγράφονται στην προσφορά του προμηθευτή, πρέπει να είναι απόλυτα όμοια και με τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που θα παραδώσει.
ΑΡΘΡΟ 5
Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το Δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ’ αρχήν «ιδιότητες» και οι τυχόν φθορές, ζημιές κ.λ.π. λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή κακής ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά τη μεταφορά τους στο Δήμο. Γι’ αυτό αν η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ δεν προβεί μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο για την επισκευή τους 
(αν υπάρχει τέτοια τεχνική δυνατότητα) ή στην αντικατάσταση των ειδών που παρουσιάζουν οποιασδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται να προβεί στην απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών, κηρύσσοντας ταυτόχρονα έκπτωτο τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 6
Η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης στο άρθρο 1 τιμής, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας υπάρξουν αυξήσεις από οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου.
ΑΡΘΡΟ 7
Κάθε βλάβη που θα παρουσιαστεί σ' αυτό το χρονικό διάστημα, της προβλεπόμενης εγγύησης βάση της μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, μετά την ημερομηνία παραλαβής από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου, και θα οφείλεται στην κακή ποιότητα ή στην ελαττωματική κατασκευή, πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή μέσα σε πέντε (5) το πολύ ημέρες αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος μέσα σ' αυτό το χρονικό όριο, θα πληρώνει στο Δήμο ως ποινική ρήτρα.
ΑΡΘΡΟ 8
Αν η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την παράδοση στο Δήμο έστω και ενός είδους πέραν από το συμφωνούμενο στο άρθρο 2 χρόνο, τότε είναι υποχρεωμένος, λόγω της καθυστέρησης αυτής να 
καταβάλλει στο Δήμο ως ποινική ρήτρα πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους 
που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα 
ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. Το ποσοστό προστίμου υπολογίζεται στη συμβατική αξία του είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η ποινική ρήτρα παρακρατείται από το λογαριασμό πληρωμής. 
Σε περίπτωση που η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ καθυστερήσει από υπαιτιότητά του την ολική ή μερική παράδοση, 
περισσότερο από 30 ημέρες, τότε μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε 
ολόκληρο το ποσό της εγγύησης θα καταπέσει υπέρ του δήμου, ως ποινική ρήτρα. Ανεξάρτητα όμως αν κινηθεί ή όχι η διαδικασία της έκπτωσης του προμηθευτή ή αυτός κηρυχθεί έκπτωτος, θα καταπίπτει απαραίτητα σε βάρος του και στο σύνολό της, η συνομολογούμενη ποινική ρήτρα λόγω καθυστέρησης παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανώτερη βία η προθεσμία θα παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το εμπόδιο αυτό. Η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ για την καθυστέρηση αυτή, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση από το Δήμο, διαφορετικά ρητά δηλώνει ότι παραιτείται τώρα από κάθε σχετικό δικαίωμα ή αξίωσή του.
ΑΡΘΡΟ 9
Πριν την εξάντληση των ποσοτήτων της μελέτης, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει αύξηση των ποσοτήτων του προϋπολογισμού της μελέτης και της προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι και 30%, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της υπηρεσίας, με την ίδια ακριβώς τιμή ή ποσοστό έκπτωσης με αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος. Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για την Υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να 4 πράξει τούτο, Παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει τις ανάγκες της και την προσφορά του αναδόχου για να προβεί σε τέτοια απαίτηση.
ΑΡΘΡΟ 10
Η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό του Δήμου ή και σε τρίτους, λόγω ελαττωματικής λειτουργίας ή μη ενδεδειγμένης ποιότητας των υλικών.
ΑΡΘΡΟ 11
Η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, καθώς και κάθε άλλης προβλεπομένης από νόμο κράτησης.
ΑΡΘΡΟ 12
Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν 
με τους υπόλοιπους όρους της είναι:
α) Η διακήρυξη.
β) Το τιμολόγιο.
γ) Ο προϋπολογισμός. 
δ) Οι τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 13
Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ παρέδωσε σήμερα στο δήμο  εγγυητική επιστολή του Τ.Π.& Δανείων, που καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον προμηθευτή μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας, για το σύνολο ή μέρος του ποσού στο οποίο αναφέρεται, αν εξαιτίας ενδεχόμενης παράβασης των όρων της σύμβασης καταπέσει σε βάρος του ως ποινική ρήτρα.
ΑΡΘΡΟ 14
Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου έτους 2014.


ΑΡΘΡΟ 15
Τυχόν διαφορές μεταξύ του δήμου και του προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
ΑΡΘΡΟ 16
Οι όροι της διακήρυξης, τους οποίους η Δίοδοι Φωτοεκπομπής ΕΠΕ αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, αποτελούν και όρους της παρούσας σύμβασης και συνεπώς για ό,τι δεν προβλέφθηκε στην παρούσα ισχύουν τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 17
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις της αριθμ. 11389/8-3-1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 2286/1995 και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων». Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3) παρέμειναν στο Δήμο και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής.

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_what_are
http://www.led-professional.com
http://www.cree.com/LED-Components-and-Modules/Products/XLamp/Discrete-Directional/XLamp-XBD
https://www.kickstarter.com/projects/1749518521/mount-anywhere-led

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: