Επεμβάσεις στον δημοτικό φωτισμό με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω λαμπτήρων led

Ο Δήμος στα πλαίσια της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για την εξοικονόμηση ενέργειας ( Σύμφωνο Δημάρχων, Πρόγραμμα Medeea) αλλά και στα πλαίσια της γενικής ενεργειακής πολιτικής, προτίθεται να κάνει επεμβάσεις στον δημοτικό φωτισμό με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των εκπομπών CO2 και καταπολέμηση του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Η μελέτη αυτή αφορά τις προτεινόμενες επεμβάσεις που είναι οι κάτωθι:

Α. Αντικατάσταση φωτιστικών αστικού οδικού φωτισμού με λαμπτήρες Hg, με νέας τεχνολογίας - κυκλωμάτων led (light emitting diodes -δίοδοι εκπομπής φωτός) για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αντικατάσταση των φωτιστικών διόδου εκπομπής φωτός θα γίνει στις οδούς. Οι συγκεκριμένες οδοί κατατάσσονται στην κατηγορία ΜΕ3c (σύμφωνα με το πρότυπο το ΕΛΟΤ ΕΝ 13201). Τα χαρακτηριστικά των οδών αυτών (τυπική διατομή – υπάρχοντα φωτιστικά) δίδονται στο συνημμένο σχέδιο. Σημειώνεται ότι τα νέα φωτιστικά με λαμπτήρες φωτοδιόδου θα τοποθετηθούν στους υπάρχοντες ιστούς και βραχίονες. Στην τιμή του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση (αποξήλωση παλαιού – τοποθέτηση καινούργιου) του φωτιστικού.

Β) Εγκατάσταση αστρονομικών διακοπτών στα Pillars φωτισμού της πόλης. Η χρήση απλών χρονοδιακοπτών για το άναμμα-σβήσιμο του δημοτικού φωτισμού είναι μια λύση ξεπερασμένη, αφού δεν μπορεί να προσδιορίσει την ακριβή ανατολή-δύση του ηλίου κατά την διάρκεια ενός έτους. Οι αστρονομικοί χρονοδιακόπτες αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, καθώς χρησιμοποιούν τα ακριβή αστρονομικά δεδομένα για κάθε περιοχή. Με την αντικατάσταση των συμβατικών χρονοδιακοπτών με αστρονομικούς, προβλέπεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 10%, από την βελτιστοποίηση του χρόνου ανάμματος του δημοτικού φωτισμού. 

Προτείνεται η εγκατάσταση πενήντα αστρονομικών διακοπτών, στα pillars led φωτισμού της πόλης 

Γ) Εγκατάσταση συστημάτων ρύθμισης φωτισμού διόδου φωτοεκπομπών. Η χρήση των συστημάτων αυτών έχει σαν σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας από:

 • την ρύθμιση (μείωση) της φωτιστικής ισχύος των λαμπτήρων. 
 • τον περιορισμό της νυχτερινής υπέρτασης που παρατηρείται στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. 
 • τη μείωση του κόστους συντήρησης των εγκαταστάσεων φωτισμού. 

Προτείνεται η εγκατάσταση δύο τέτοιων συστημάτων. 

Δ) Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού στην παλαιά πόλη. 

Βασιζόμενοι στην εμπειρία που αποκομίστηκε από την πιλοτική αντικατάσταση σε τμήματα της παλαιάς πόλης των λαμπτήρων Hg με λαμπτήρες compact φθορισμού και από την οποία προκύπτει ότι τα επίπεδα έντασης φωτισμού είναι τα επιθυμητά.

Led

Προτείνεται η αντικατάσταση 500 (πεντακοσίων) λαμπτήρων στην περιοχή της παλαιάς πόλης, και πιο συγκεκριμένα προτείνεται η αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων 100W, με λαμπτήρες led εξοικονόμησης ενέργειας 33W. 

ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΟΜΗ – ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ο∆ΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1. Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Σώμα και κάλυμμα από χυτό αλουμίνιο.
• Θα φέρει κατάλληλο σύστημα απαγωγής θερμότητας ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία των LEDs κάτω από 50ο (Ta=25ο).
• Βαμμένο σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας, με πολυεστερική πούδρα, μετά από επεξεργασία φωσφάτωσης, ώστε να το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον.
• ∆ιαχυτής από γυαλί πάχους τουλάχιστον 4mm, μεγάλης θερμικής και μηχανικής αντοχής (UNI-EN 12150-1:2001).
• Κάθε ένα από τα LEDs θα φέρει δικό του ανεξάρτητο ανταυγαστήρα πολυεδρικό και με ματ φινίρισμα για μείωση της θάμβωσης.
• Κάθε ένα από τα LEDs θα φέρει δικό του ανεξάρτητο φακό για βελτίωση της φωτεινής κατανομής. 
• Θα φέρει ενσωματωμένο γωνιόμετρο για την κλίση του φωτιστικού. Θα υπάρχει δυνατότητα κλίσης από 0ο έως 15ο για τοποθέτηση σε βραχίονα. Η ρύθμιση της γωνίας θα γίνεται ανά 5ο.
• Θα φέρει σύνδεσμο από χυτό αλουμίνιο για τοποθέτηση σε βραχίονα διαμέτρου Φ60. Ο σύνδεσμος θα φέρει ασφάλειες για τη διασφάλιση της κλίσης του φωτιστικού. 
• Θα φέρει μαχαιρωτό διακόπτη ο οποίος θα διακόπτει την παροχή ρεύματος με το άνοιγμα του καλύμματος.
• Θα φέρει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας. Σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας των LED, το σύστημα θα μειώνει τη φωτεινή ροή ώστε να μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο και η θερμοκρασία λειτουργίας των LEDs. Όταν η θερμοκρασία επανέλθει σε κανονικά επίπεδα θα αποκαθίσταται η φωτεινή ροή.
• Θα φέρει ενσωματωμένο dimmable τροφοδοτικό LED, το οποίο δίνει στο φωτιστικό τη δυνατότητα να μεταπίπτει σε πέντε (5) χαμηλότερα επίπεδα φωτισμού (εξ' αρχής προγραμματισμένα), στη διάρκεια των νυχτερινών ωρών.
• Θα φέρει δίοδο ασφαλείας για προστασία των LEDs από αυξομειώσεις της τάσης.
• Το κύκλωμα των LEDs θα είναι bypass, δηλαδή σε περίπτωση που καεί κάποιο LED τα υπόλοιπα συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία.
• Θα υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης μέρους των LEDs του φωτιστικού. Ο μέγιστος αριθμός των LEDs που θα αντικαθίστανται υποχρεωτικά είναι δώδεκα (12).
• Θα έχει διάρκεια ζωής των LEDs > 50.000 h / B20L80 (Ta=25o).
• Θα φέρει στεγανό IP67 fast connector για την ταχεία σύνδεση – αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
• Θα φέρει δίοδο προστασίας έναντι πιθανών υπερτάσεων του δικτύου.
• Το άνω κάλυμμα θα είναι ανοιγόμενο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης θα παραμένει εν μέρει στερεωμένο στο σώμα του φωτιστικού . Επίσης θα φέρει ειδική διάταξη ασφαλείας που το συγκρατεί ανοιχτό για την αποφυγή ατυχημάτων.
• Θα φέρει ειδική βαλβίδα για την αποφυγή δημιουργίας υδρατμών στο εσωτερικό του φωτιστικού, χωρίς να επηρεάζεται ο δείκτης προστασίας του (ΙΡ66).
• Θα έχει δυνατότητα τοποθέτησης φωτοκυτάρου επί του φωτιστικού.
• Η κλάση μόνωσης του φωτιστικού θα είναι ΙΙ.
• Θα έχει αντοχή σε κρούση ΙΚ08.
• Ο βαθμός στεγανότητας του φωτιστικού θα είναι ΙΡ66.
• Το φωτιστικό διόδου εκπομπής φωτός δεν θα είναι ιδιοκατασκευή και θα είναι δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής.
• Το φωτιστικό διόδου εκπομπής φωτός θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN60598-1, EN60598-2-3, 
EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3 καθώς και με το IEC62470:2006 (φωτοβιολογική καταλληλότητα).
• Το φωτιστικό φωτοδιόδου θα φέρει πιστοποίηση ENEC.
• Η κατασκευάστρια εταιρεία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.

2. Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά
• Το φωτιστικό θα παράγει ασύμμετρη δέσμη φωτισμού (street optic)
• Η φωτομετρική καμπύλη του φωτιστικού συνοδεύεται από γραπτή δήλωση επιβεβαίωσης του εργαστηρίου που εκπόνησε τις μετρήσεις, το οποίο πρέπει να είναι αρμοδίως διαπιστευμένο.

3. Λαμπτήρες
Το φωτιστικό θα φέρει ικανό αριθμό LEDs ώστε η απορροφούμενη ισχύς (W) και η αποδιδόμενη φωτεινή ροή (lm) να ικανοποιούν τα παρακάτω:
Τύπος Ισχύς (W) Φωτεινή Ροή (lm) lm/W
1 145 - 155 16.000 – 17.000 108 - 112
2 110 - 120 13.000 – 13.500 113-117
3 36 - 40 4.300 – 4.500 115 - 117
Η θερμοκρασία του χρώματος θα είναι 3700 – 4200 (οΚ)

Όλα τα προσφερόμενα φωτιστικά θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι του ίδιου εργοστασίου παραγωγής και της ίδιας σειράς ώστε να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση.
4. ∆ικαιολογητικά
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 του κατασκευαστή των προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων.
2. Πιστοποιητικό ENEC
3. Αποδεικτικά συμμόρφωσης του κατασκευαστή με τα εξής πρότυπα :

 • ΕΝ 60598-1 (γενικό πρότυπο φωτιστικών)
 • ΕΝ 60598-2-3 (Ειδικό πρότυπο για Φωτιστικά δρόμων)
 • ΕΝ55015/ΕΝ61547(Πρότυπο ραδιοταραχών ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)
 • EN 61000-3-2/EN 61000-3-3 (Πρότυπο Αρμονικών και ∆ιακυμάνσεων)

4. Εργαστηριακή δοκιμή (test report) ανεξάρτητου – διαπιστευμένου εργαστηρίου που να αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου φωτιστικού led με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 62471 (Ειδικό Πρότυπο για led αναφορικά με την φωτοβιολογική τους καταλληλότητα για τον άνθρωπο).

5. Εγγύηση καλής λειτουργίας για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια υπογεγραμμένο από τον κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων με αναλυτική αναφορά στα προιόντα του συγκεκριμένου έργου.
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών ότι δεσμεύεται να παρέχει στην υπηρεσία ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών αναφορικά με την διάρκεια ζωής των LED (καμπύλη πτώσης της φωτεινής ροής συναρτήσει του χρόνου για θερμοκρασία Tj των LED στο φωτιστικό) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 που λαμβάνει υπ’όψιν την εξασθένηση της αρχικής απόδοσης των LED (initial performance decay).
8. Αναλυτικά στοιχεία για το ενσωματωμένο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση που πρέπει να φέρει το φωτιστικό
9. Αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο και το σύστημα dimming του φωτιστικού 
10. Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία ( σε ηλεκτρονική μορφή .ldt ή .ies κατάλληλη για την άμεση χρησιμοποίηση σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών πχ Dialux, Relux κλπ), που να συνοδεύονται από την αντίστοιχη έντυπη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών
11. Υποβολή φωτοτεχνικής μελέτης που να επιβεβαιώνει την συμβατότητα των αποτελεσμάτων όσον αφορά τα εξής : μέση στάθμη φωτισμού – διαμήκη & συνολική ομοιομορφία – συντελεστή θάμβωσης , με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο κάθε δρόμος (σύμφωνα με το πρότυπο το ΕΛΟΤ ΕΝ 13201), με τον απαράβατο όρο ότι η συνολική ισχύς των προτεινόμενων φωτιστικών να είναι μικρότερη η ιση με την συνολική ισχύ των φωτιστικών της μελέτης. Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται η επάρκεια (σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα) του φωτισμού και στα πεζοδρόμια.
12. Το προσφερόμενο φωτιστικό θα πρέπει να είναι «τυποποιημένο» προϊόν, δημοσιευμένο στον  επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή καθώς και στην σχετική ιστοσελίδα του. Θα πρέπει να  υποβληθούν στην υπηρεσία πρωτότυπα έγχρωμα φυλλάδια με πλήρη τεχνικά στοιχεία των  προσφερομένων υλικών, όπως:

-Το πλήθος των χρησιμοποιούμενων LED,
-την απόδοση(lm/W) των χρησιμοποιούμενων LED,
-την θερμοκρασία χρώματος (σε οΚ),
-την χρωματική απόδοση(CRI) των χρησιμοποιούμενων LED
-την συνολική φωτεινή ροή των LED,
-το ρεύμα τροφοδοσίας για την συγκεκριμένη απόδοση(σε mA),
-την συνολική καταναλισκόμενη ισχύ του φωτιστικού,
-το σύστημα ελέγχου υπερθέρμανσης που χρησιμοποιείται
-Λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία(πχ βάρος, διαστάσεις, Βαθμός προστασίας κλπ - κατά προτίμηση στην ελληνική γλώσσα) αλλιώς στα αγγλικά (υπογεγραμμένα και σφραγισμένα) από το κατασκευαστή η από το νόμιμο αντιπρόσωπο του στη Ελλάδα.
13. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή του προσφερόμενου προϊόντος ότι το σύνολο του φωτιστικού (κέλυφος φωτιστικού & led) διατίθεται στην αγορά ως ενιαίο προϊόν, όπου η κατασκευή του φωτιστικού (μεταλλικά μέρη) & η προσαρμογή της ηλεκτρικής μονάδας σε αυτό (led + driver) γίνεται στο σύνολο της από τον ίδιο, που αναλαμβάνει και την ευθύνη τόσο για τα μηχανικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (αντοχή σε διάβρωση, στεγανότητα, βαφή, μηχανική 
αντοχή γυαλιού, απαγωγή θερμοκρασίας, κ.λ.π) όσο και για τα ηλεκτρικά & φωτοτεχνικά του χαρακτηριστικά (βλ. παραγράφους : 3, 8, 9 ,10, 13).

Led


Για διευκόλυνση της αξιολόγησης των προσφορών από την επιτροπή, κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

 • Τύπος φωτιστικού LED νέας Τεχνολογίας
 • Τρόπος Τοποθέτησης σε βραχίονα
 • Επωνυμία Κατασκευαστή Φωτιστικού
 • Χώρα Κατασκευής Φωτιστικού
 • Συνολική Ισχύς φωτιστικoύ (W)
 • Αριθμός και ισχύς κάθε LED
 • Επωνυμία Κατασκευαστή LED
 • Θερμοκρασία Tj (που ο κατασκευαστής των LED δίδει τις αποδόσεις)
 • Συνολική Φωτεινή ροή (Lumen Output) ( lm)
 • Φωτεινή απόδοση LED ( lm/w)>100lm/W
 • Ρεύμα τροφοδοσίας (mA)
 • Ενδεικτική γωνία εκπομπής (Beam Angle)
 • (Deg ° x Deg °)
 • Χρόνος Ζωής κατά LM80 (Πτώση Φωτεινότητας σε συνάρτηση με το χρόνο)
 • Θερμοκρασία Χρώματος 3700 έως 4200( Κ)
 • ∆είκτης Χρωματικής Απόδοσης (CRI) >65ο
 • Θερμοκρασία Λειτουργίας -20 έως +35 ( C)
 • Υλικό κατασκευής Κελύφους
 • Είδος και διαδικασία βαφής
 • Χρώμα βαφής (RAL επιλογής της Υπηρεσίας)
 • Υάλινο Κάλυμμα (πάχος mm)
 • Βαθμός στεγανότητας (IP)≥IP66
 • Αντοχή σε κρούσεις ( IK )≥08
 • Βάρος ( Kg)<10Kg
 • ∆ιαστάσεις (L mm x W mm x H mm)
 • Κλάση Μόνωσης II
 • Συντελεστής ισχύος (Power Factor) >0,9
 • Τροφοδοτικό με ταχυσυνδέσμους για εύκολη απομάκρυνση
 • Σύστημα τροφοδοσίας των LED,ώστε σε περίπτωση αστοχίας ενός LED τα υπόλοιπα να λειτουργούν κανονικά
 • Ηλεκτρικό σύστημα αφάλειας ανοίγματος φωτιστικού (μαχαιρωτός διακόπτης) 
 • Είδος,τρόπος προστασίας των LED απο υπερθέρμανση και εύρος θερμοκρασίας 
 • περιβάλλοντος πέραν του οποίου επενεργεί η προστασία με πτώση της φωτεινής ροής η και κλείσιμο του φωτιστικού.
 • Φωτοτεχνικά αποτελέσματα: τρόπος τοποθέτησης φωτιστικών - γεωμετρικά χαρακτηριστικά εγκατάστασης (πλάτος 
 • δρόμου, ύψος ιστών, βήμα τοποθέτησης) - κατηγορία ∆ρόμου (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ) -κατηγορία οδοστρώματος

 

Β. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Αστρονομικός χρονοδιακόπτης μίας εξόδου, ψηφιακός, με δυνατότητα προγραμματισμού 7 ημερών, με επιπλέον δυνατότητα ρύθμισης λειτουργιών on/off κατά την ώρα δύσης και ανατολής του ηλίου αντιστοίχως (ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη εγκατάστασης του). Η προμήθεια περιλαμβάνει και την εγκατάσταση του διακόπτη σε pillar δημοτικού φωτισμού.

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τα συστήματα αυτά θα είναι ικανά να τροφοδοτήσουν οποιουδήποτε τύπου λαμπτήρα. Το σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας θα τοποθετείται στην είσοδο της εγκατάστασης φωτισμού και θα ρυθμίζει κεντρικά την φωτιστική ισχύ. 
Η αρχή λειτουργίας του θα είναι βασισμένη σε έναν ηλεκτρομηχανικό σταθεροποιητή τάσης ο οποίος ρυθμίζει την τάση εξόδου του σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα. Η τάση ρυθμίζεται θετικά ή αρνητικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Η ρύθμιση της τάσης θα αφορά την πραγματική RMS τιμή της γι’ αυτό και δεν θα επηρεάζεται από τις πιθανές παραμορφώσεις που παρουσιάζονται στην γραμμή τροφοδοσίας. Η σχεδίαση του θα είναι έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης ρύθμισης οι λαμπτήρες να παραμένουν αναμμένοι. Ο ρυθμιστής φωτισμού θα ξεκινάει αυτόματα εκτελώντας τον κύκλο εκκίνησης των λαμπτήρων σε ρυθμιζόμενο χρόνο από τον χρήστη ο οποίος εξαρτάται από τον τύπο του λαμπτήρα. 

Κατόπιν ο ρυθμιστής θα δίνει βαθμιαία την επιθυμητή τάση λειτουργίας. Στη συνέχεια σε ρυθμιζόμενο χρόνο ο ρυθμιστής φωτισμού θα ελαττώνει την τάση τροφοδοσίας των λαμπτήρων πετυχαίνοντας σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Η μετάβαση στις διάφορες καταστάσεις λειτουργίας θα είναι τόσο αργή που οι αλλαγές στο φωτισμό δεν θα γίνονται αντιληπτές από τους χρήστες. Σε περίπτωση διακοπής και με την επαναφορά του δικτύου τροφοδοσίας ο ρυθμιστής θα εκτελεί ένα νέο κύκλο εκκίνησης των λαμπτήρων. -  www.ledmuseum.org

Η λειτουργία του ρυθμιστή τάσης θα ελέγχεται από ένα μικροεπεξεργαστή. 

Ο ρυθμιστής είναι θα εγκιβωτισμένος σε ειδικού τύπου ερμάριο κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Το ερμάριο θα τοποθετείται πλησίον του ερμαρίου διανομής της εγκατάστασης φωτισμού το οποίο και θα τροφοδοτεί. Το σύστημα θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

min 15,0 kVA
Ισχύς
Τάση εισόδου 400V ± 10%
Τάση εξόδου 400V
Σταθεροποίηση τάσης εξόδου ± 1%
Επιτρεπτή διακύμανση φορτίου 0 έως 100%
Ταχύτητα διόρθωσης 20 ms / volt
Συντελεστής ισχύος φορτίου οποιοσδήποτε 6 minutes
∆ιάρκεια κύκλου εκκίνησης
Ταχύτητα αύξησης- μείωσης κύκλου λειτουργίας 6 V / minute
Εισαγόμενη παραμόρφωση <0,2%
Απόδοση σε πλήρες φορτίο >96% -20οC έως +35οC
Θερμοκρασία λειτουργίας
Ψύξη
ελεύθερη κυκλοφορία αέρα
IP54
Κλάσης προστασίας
29
I
Κλάση Μονώσεως
CE
Συμμόρφωση προϊόντος
UNI 10439/ EN 13201-
EMC 89/336/EEC

Πρότυπα Αναφοράς
∆. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ο λαμπτήρας θα πρέπει να έχει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:
33 W
Ισχύς 230-240V / 50-60 Hz
Τάση λειτουργίας >12000 Ώρες
Μέσος Χρόνος Ζωής
Φωτεινή Ροή > 2150 Lm
Φωτεινή Απόδοση Λαμπτήρα > 60 Lm/W
∆ιατήρηση φωτεινής ροής στις 2000 ώρες >90%
∆ιατήρηση φωτεινής ροής στις 5000 ώρες >85%
Χρωματική απόχρωση
Θερμό λευκό φως

ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών, συστημάτων και λαμπτήρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό
 

 • Φωτιστικό Led οδικού φωτισμού 145W - 155W
 • Φωτιστικό Led οδικού φωτισμού 110W - 120W
 • Φωτιστικό Led οδικού φωτισμού  36W - 40W
 • Αστρονομικός διακόπτης 
 • Σύστημα ρύθμισης φωτισμού
 • Λαμπτήρες led φωτισμού
 • Ταινίες led (λεντοταινίες)

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών, συστημάτων και  λαμπτήρων φωτοδιόδου για εξοικονόμηση ενέργειας  στο δημοτικό φωτισμό

1) Στη προμήθεια αυτή ισχύουν οι συμβατικοί όροι που περιέχονται στη διακήρυξη και οι όροι που η ισχύουσα Νομοθεσία προβλέπει για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται από τη διακήρυξη.
2) Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε καινούργια υλικά εγκατεστημένα και έτοιμα για λειτουργία και θα πληρούν τους όρους που θέτει η τεχνική περιγραφή – τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
3) Στη τιμή μονάδος του τιμολογίου έχει συμπεριληφθεί το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης, το εμπορικό ή όποιο άλλο προβλεπόμενο κέρδος, τα πάσης φύσης ανταλλακτικά και εργασίες, έξοδα μεταφοράς - ασφαλίσεων - εγγυήσεων - φόρων - δασμών κ.λ.π. που απαιτούνται για τη προμήθεια των υλικών.
Επίσης συμπεριλαμβάνει το κόστος των εγγυήσεων καλής λειτουργίας όπως και κάθε άλλης δαπάνης που προκύπτει από τη διακήρυξη ή τη προσφορά του προμηθευτή.

4) Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται σε Ευρώ και θα αφορά τη τελική τιμή παράδοσης των υλικών πληρώντας όλους τους όρους της διακήρυξης και τους επιπλέον όρους της προσφοράς.
 
Στο παρόν περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός φωτιστικού led οδικού φωτισμού ισχύος 145W - 155W και φωτεινής ροής 16.000lm – 17.000lm, σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ς εγκατάσταση του φωτιστικού νοείται η εργασία και τα υλικά που απαιτούνται για την αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού από τον ιστό και η τοποθέτηση και σύνδεση του καινούργιου ώστε να είναι έτοιμο για λειτουργία.  

Στο παρόν περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός φωτιστικού led οδικού φωτισμού ισχύος 110W - 120W και φωτεινής ροής 13.000lm – 13.500lm, σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξη. Ως εγκατάσταση του φωτιστικού νοείται η εργασία και τα υλικά που απαιτούνται για την αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού από τον ιστό και η τοποθέτηση και σύνδεση του καινούργιου ώστε να είναι έτοιμο για λειτουργία.

Στο παρόν περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ενός φωτιστικού led οδικού φωτισμού ισχύος 36W - 40W και φωτεινής ροής 4.300lm – 4.500lm, σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξη. Ως εγκατάσταση του φωτιστικού νοείται η εργασία και τα υλικά που απαιτούνται για την αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού από τον ιστό και η τοποθέτηση και σύνδεση του καινούργιου ώστε να είναι έτοιμο για λειτουργία.

Στο παρόν περιλαμβάνεται η προμήθεια, η εγκατάσταση στο pillar δημοτικού φωτισμού και ο προγραμματισμός ενός αστρονομικού χρονοδιακόπτη μίας εξόδου. Ο συγκεκριμένος χρονοδιακόπτης θα πρέπει να είναι ψηφιακός, με δυνατότητα προγραμματισμού 7 ημερών, με επιπλέον δυνατότητα ρύθμισης λειτουργιών on/off κατά την ώρα δύσης και ανατολής του ηλίου αντιστοίχως (ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη εγκατάστασης του). Ως εγκατάσταση του διακόπτη νοείται η εργασία και τα υλικά που απαιτούνται ώστε αυτός να είναι έτοιμος για λειτουργία. 
 
Στο παρόν περιλαμβάνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση πλησίον του ερμαρίου διανομής της εγκατάστασης φωτισμού που θα υποδειχθεί, ενός συστήματος ρύθμισης φωτισμού σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. ς εγκατάσταση του δικόπτη νοείται η εργασία και τα υλικά (συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου εμαρίου) που απαιτούνται ώστε αυτό να είναι έτοιμο για λειτουργία.

Άρθρο 6
Στο παρόν περιλαμβάνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, στα φωτιστικά της παλαιάς πόλης. Ως εγκατάσταση του λαμπτήρα φωτοδιόδου νοείται η εργασία και τα υλικά που απαιτούνται ώστε αυτός να είναι έτοιμος για λειτουργία.

www.ledlightforyou.com
http://www.instructables.com/id/LED-Throwies
http://www.engineersgarage.com/electronic-components/leds-light-emitting-diode

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: