Γενικές προδιαγραφές του φωτιστικών σωμάτων led

Γενικές προδιαγραφές του φωτιστικών σωμάτων led

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (συνολικά 29 τεμ)

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ( ΑΜΒΛΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ) ΤΥΠΟΥ 1

 • Θα πρέπει να διαθέτουν φακούς 45°
 • Περιγράφονται ως 45deg 
 • Η θερμοκρασία χρώματος να είναι στα 4000Κ
 • Tα Lumen των λαμπτήρων LED να είναι τουλάχιστον στα 7895lm
 • Τα Watt του φωτιστικού στα 70W, 1W/LED
 • Tα Μa στα 500Ma
 • Προστασία ΙΡ στα 65
 • Να φέρει tempered glass προστασίας στην μπροστινή επιφάνεια του φωτιστικού σώματος. Το κέλυφός τους θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο περασμένο με βερνίκι, υποκείμενο σε αντισκωριακή επεργασία. Επίσης το φωτιστικό led θα πρέπει να διαθέτει μεταλλικά στοιχεία στήριξης, που να παρέχουν τη δυνατότητα περιστροφής ως προς τον άξονα Ψ κατά 180° τουλάχιστον.

Led

Η τροφοδοσία του λαμπτήρα διόδου φωτοεκπομπής να είναι στα 90 264VAC, 50/60ΗΖ και να εμπεριέχεται το τροφοδοτικό στο φωτιστικό σώμα. Επιπλέον οι συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος να κυμαίνονται μεταξύ των 30 και +70 βαθμών Κελσίου, η υγρασία να κυμαίνεται μεταξύ των 0 85%RH, ο δείκτης χρωματικής απόχρωσης να είναι μεγαλύτερος του >75, και τέλος ο παράγοντας ισχύος να είναι μεγαλύτερος του >0,9.

Ο driver του φωτιστικού σώματος καθώς επίσης οι λαμπτήρες, θα πρέπει να είναι σε ποιότητα ανάλογα των απαιτήσεων των ήδη διατυπωμένων ανωτέρω προδιαγραφών, έτσι ώστε να προκύψουν τα απαιτούμενα φωτιστικά αποτελέσματα των ήδη προδιαγεγραμμένων δεικτών

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (ΑΜΒΛΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ) ΤΥΠΟΥ 1

Οι προβολείς led διαθέτουν τα ίδια φωτιστικά χαρακτηριστικά με την προηγούμενη κατηγορία με διαφοροποίηση ως προς αυτήν, μόνο στα ακόλουθα στοιχεία 

 • Τα Kelvin θα είναι στα 3000Κ
 • Οι μοίρες θα είναι στις 15°

Περιγράφονται στα σχέδια ως 30 deg - Απαιτείται διευκρίνιση

Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν για τα Λευκά φωτιστικά τύπου 1, είναι αποδεκτή η λύση τα φωτιστικά να είναι άμεσης τροφοδοσίας (switched) χωρίς την δυνατότητα ελέγχου μέσω ψηφιακών εντολών πχ DMX η DALI ή θα χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα γιατί δεν πληρούν τις προδιάγραφες.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 2 (συνολικά 92τεμ)
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 2

Αποτυπώνονται στα σχέδια τεμ 12
7 τεμ των 2700Κ 30deg, 2 τεμ των 3000Κ 30deg, 2 τεμ των 3000Κ 15 deg & 1 τεμ των 2700Κ 6 deg - Απαιτείται διευκρίνιση  Οι προβολείς αυτοί θα φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά με την κατηγορία 2.1. και θα  διαφοροποιούνται ως προς αυτήν στα ακόλουθα στοιχεία. 

 • Τα Kelvin θα είναι στα 3000Κ
 • Τα Watt θα είναι στα 50W
 • Τα Lumen θα είναι στα 5640 τουλάχιστον 114lm/Led

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED RGB ΤΥΠΟΥ 2
Αποτυπώνονται στα σχέδια τεμ 60

Οι προβολείς της κατηγορίας αυτής εμπεριέχουν τα ίδια στοιχεία των προβολέων της κατηγορίας 2.1, διαφοροποιούνται ως προς τους λαμπτήρες που στην περίπτωση αυτή είναι RGB και σε κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως ακολούθως.

 • Τα watt Θα είναι στα 50W
 • Οι μοίρες θα είναι στις 10°

Led

Περιγράφονται στα σχέδια ως 8deg – Απαιτείται διευκρίνιση

Θα θέλαμε επίσης να μας διευκρινίσετε αν για τα Λευκά φωτιστικά τύπου 2, είναι αποδεκτή η λύση τα φωτιστικά να είναι άμεσης τροφοδοσίας (switched) χωρίς την δυνατότητα ελέγχου μέσω ψηφιακών εντολών πχ DMX η DALI ή θα χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτά γιατί δεν πληρούν τις προδιάγραφες.

 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED RGB ΤΥΠΟΥ 2
Αποτυπώνονται στα σχέδια τεμ 18
Οι προβολείς της κατηγορίας αυτής εμπεριέχουν τα ίδια στοιχεία των προβολέων της κατηγορίας 2.1., διαφοροποιούνται ως προς τους λαμπτήρες που στην περίπτωση αυτή είναι RGB και σε κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως ακολούθως. Οι μοίρες θα είναι στις 30°

http://www.ledinside.com

ΡΟΒΟΛΕΙΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED RGB
Αποτυπώνονται στα σχέδια τεμ 2
Οι προβολείς της κατηγορίας αυτής εμπεριέχουν τα ίδια στοιχεία των προβολέων της κατηγορίας 2.1., διαφοροποιούνται ως προς τους λαμπτήρες που στην περίπτωση αυτή είναι RGB και σε κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως ακολούθως. 


Οι μοίρες θα είναι στις 10°

Περιγράφονται στα σχέδια ως 15 deg - Απαιτείται διευκρίνιση

Επίσης δεδομένου ότι δεν περιγράφετε ότι τα φωτιστικά θα πρέπει να ελέγχονται μέσω πχ Dmx η Dali θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η λύση του ελέγχου των φωτιστικών τύπου RGB με τοπικούς σταθμούς αναπαραγωγής (IP65 DMX PLAYER) που θα τοποθετηθούν στους υπο-πίνακες και θα αναπαράγουν τα επιλεγμένα σενάρια τοπικά 
σε συγκεκριμένες ομάδες φωτιστικών η θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη καλωδίωση για τον έλεγχο τους, ένα προς ένα, από το Δικαστήριο.

Led

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ WALL WASHER ΤΥΠΟΥ 3 (συνολικά 119 τεμ)
Αποτυπώνονται στα σχέδια

 • Γραμμικά φωτιστικά Λευκού χρώματος
 • 206 τεμ των 3000Κ 25deg & 4 τεμ των 2700Κ 25deg
 • Γραμμικά φωτιστικά Led RGB
 • 160 τεμ των 8deg, 18 τεμ των 15deg & 2 τεμ των 30deg
 • αλλά δεν διευκρινίζεται το μήκος των φωτιστικών 1200mm η 600mm - απαιτείται διευκρίνιση (με απόκλιση ≈ 5% λόγω ιδιαιτερότητας του έργου). 

Η μη διευκρίνιση του μήκους των συγκεκριμένων φωτιστικών επιτρέπει στους συμμετέχοντες να δώσει ο καθένας την δική του ερμηνεία για την ακριβή ποσότητα φωτιστικών βάση της μελέτης που θα κάνει,αλλά δεν οριοθετούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος.

Η μη διευκρίνιση θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα ποσοστά απόκλισης που θα διαφοροποιούνται όμως σε σχέση με τα ποιοτικά σε ποσοστό της τάξης του 50% καλύπτοντας ταυτόχρονα πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές. Η κατηγορία των φωτιστικών αυτών υποδιαιρείται σε δύο υποκατηγορίες, που σχετίζονται με το είδος των λαμπτήρων που φέρουν. Εν προκειμένω με τους λαμπτήρες αμιγώς λευκού χρώματος και τους τριχρωματικούς RGB.

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3

 • Το μήκος των φωτιστικών σωμάτων αυτών ορίζεται στα 1200 χιλ. Και θα φέρει 24 λαμπτήρες LED.
 • Το κέλυφός τους θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο με κάλυψη από βερνίκι, που έχει επιπλέον υποβληθεί σε αντισκουριακή διαδικασία, ενώ η εξωτερική επιφάνεια τους να είναι κυματοειδής, δηλαδή όχι επίπεδη. 
 • Θα πρέπει να διαθέτουν φακούς 45°
 • Περιγράφονται στα σχέδια ως 25°- Απαιτείται διευκρίνιση
 • Η θερμοκρασία χρώματος να είναι στα 3000Κ
 • Tα Lumen των λαμπτήρων LED να είναι κατ` ελάχιστον στα 4050lm
 • Τα Watt του φωτιστικού στα 36W, 1W/LED,
 • Tα Μa στα 500Ma
 • Η προστασία ΙΡ στα 65
 • Να φέρει tempered glass προστασίας στην μπροστινή επιφάνεια του φωτιστικού σώματος, το οποίο να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο και σε περίπτωση βαφής να είναι αντισκουριακή. Επίσης το φωτιστικό σώμα να φέρει μεταλλικά στοιχεία στήριξης, που να παρέχουν τη δυνατότητα περιστροφής ως προς τον άξονα Ψ κατά 180 τουλάχιστον. 

Η τροφοδοσία να είναι στα 90 264VAC, 50/60ΗΖ και να εμπεριέχεται το τροφοδοτικό στο φωτιστικό σώμα. Επιπλέον οι συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος να κυμαίνονται μεταξύ των 30 και +70 βαθμών Κελσίου, η υγρασία να κυμαίνεται μεταξύ των 0 85%RH, ο δείκτης χρωματικής απόχρωσης να είναι μεγαλύτερος του >75, και τέλος ο παράγοντας ισχύος να είναι μεγαλύτερος του >0,9. 

Ο driver του φωτιστικού σώματος καθώς επίσης οι λαμπτήρες, θα πρέπει να είναι σε ποιότητα ανάλογη των απαιτήσεων των ήδη διατυπωμένων ανωτέρω προδιαγραφών, έτσι ώστε να προκύψουν τα απαιτούμενα φωτιστικά αποτελέσματα των ήδη προδιαγεγραμμένων δεικτών

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΕΥΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED ΤΥΠΟΥ 3
Δεν διευκρινίζονται οι ακριβείς ποσότητες (με απόκλιση ≈ 5% λόγω ιδιαιτερότητας του έργου)
Οι γενικές προδιαγραφές του φωτιστικού σώματος είναι οι ίδιες όπως αυτού της παραγράφου με κάποιες διαφοροποιήσεις, που σχετίζονται με τα ακόλουθα. 

 • Το μήκος των φωτιστικών σωμάτων ορίζεται στα 600 χιλ.
 • Το φωτιστικό σώμα θα φέρει 18 λαμπτήρες LED
 • Τα Lumens στο εν λόγω φωτιστικό σώμα θα πρέπει να είναι στα 2025 τουλάχιστον.

Στη κατηγορία φωτιστικών τύπου 3, στα σχέδια περιγράφονται 4 τεμ με 2700Κ, 4 τεμ με 3500Κ, αλλά δεν διευκρινίζεται αν είναι φωτιστικά των 1200mm η των 600mm. Επίσης θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν για τα Λευκά φωτιστικά τύπου 3, είναι αποδεκτή η λύση τα φωτιστικά να είναι άμεσης τροφοδοσίας (switched) χωρίς την δυνατότητα ελέγχου μέσω ψηφιακών εντολών πχ DMX η DALI η θα χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλα γιατί δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. 

http://www.ledsmagazine.com

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED RGB ΤΥΠΟΥ 3

Αποτυπώνονται 9 τεμ
Το φωτιστικό σώμα αυτό φέρει τα ίδια γενικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος της παραγράφου 3.1., διαφοροποιούμενο κατά τα ακόλουθα.
Οι λαμπτήρες φωτοδιόδου θα είναι τριχρωματικοί RGB
Περιγράφονται στα σχέδια ως 25° απαιτείται επιβεβαίωση

Επίσης δεδομένου ότι δεν περιγράφετε ότι τα φωτιστικά θα πρέπει να ελέγχονται μέσω πχ Dmx η Dali θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν είναι αποδεκτή η λύση του ελέγχου των φωτιστικών τύπου RGB με τοπικούς σταθμούς αναπαραγωγής (IP65 DMX PLAYER) που θα τοποθετηθούν στους υπο-πίνακες και θα αναπαράγουν τα επιλεγμένα σενάρια τοπικά
σε συγκεκριμένες ομάδες φωτιστικών η θα πρέπει να προβλεφθεί πρόσθετη καλωδίωση για τον έλεγχο τους, ένα προς ένα, από το Δικαστήριο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Η όλη δομή της εγκατάστασης είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για άμεσο και συνολικό άναμα των φωτιστικών με συμβατικό τρόπο από το σημείο ελέγχου. Σε περίπτωση επιλογής το σύστημα ελέγχου να είναι μέσω υπολογιστή, που θα μας επιτρέπει να ρυθμίζουμε τον φωτισμό κατά τις εποχές, καθώς και το συντονισμό σταδιακού ανάμματος των φωτιστικών σωμάτων απαιτείται όλα τα φωτιστικά να διαθέτουν έλεγχο μέσω DMX αλλά και πρόσθετες καλωδιώσεις και συσκευές διανομής που δεν περιλαμβάνονται στη παρούσες τεχνικές προδιάγραφες και προϋπολογισμό
έργου. Τα σημεία στα οποία αιτούμαστε διευκρινίσεων, έχουν να κάνουν κυρίως με το φωτιστικό σώμα τύπου led. Έπειτα από επικοινωνία μας με την κατασκευάστρια εταιρεία, μας ενημέρωσαν ότι υπάρχουν λανθασμένες τεχνικές 
προδιαγραφές για το συγκεκριμένο προϊόν και χαρακτηριστικά σας αναφέρουμε ότι το εν λόγω φωτιστικό, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία έχει 30 συνολικά led και όχι 31 όπως αναγράφουν οι τεχνικές προδιαγραφές τις διακήρυξης -  http://www.howstuffworks.com/led.htm
 

Διευκρινίσεις στα ερωτήματά.

Οι μοίρες θα είναι 15° όπως προβλέπεται στην μελέτη.
Όλα τα φωτιστικά σώματα, είτε πρόκειται για RGB, είτε σε εκείνα που εκπέμπουν λευκό φως, θα πρέπει να φέρουν σύστημα DMX ή DALI και να ελέγχονται από κεντρικό υπολογιστή μέσω κατάλληλου προγράμματος, που θα τοποθετηθεί στο Δικαστήριο. Μετά τα παραπάνω, θα πρέπει να προβλεφθεί επιπρόσθετη καλωδίωση που θα ελέγχει τα φωτιστικά κατά περίπτωση ως ομάδες ή ως μεμονωμένες μονάδες, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εφορείας.
Στην αρχική προκήρυξη, γίνεται αναφορά περί της απαραίτητης χρήσης κεντρικού συστήματος ελέγχου, ιδιαίτερα ακριβού. Κατόπιν τούτου, αποφασίστηκε να αναφερόμαστε πλέον σε συστήματα κεντρικού ελέγχου περισσότερο προσιτά οικονομικά, όπως τα DMX και DALI.

 • Οι μοίρες θα κυμαίνονται μεταξύ των 10° και 15°
 • Οι μοίρες θα κυμαίνονται μεταξύ των 10° και 15°
 • Οι μοίρες θα κυμαίνονται μεταξύ των 10° και 15°
 • Όλα τα γραμμικά φωτιστικά σώματα θα εκπέμπουν στις 45°. 10 τεμάχια θα έχουν μήκος 1200 μμ, και θα έχουν ισχύ 36W, και 3000Κ. Τα RGB θα έχουν μήκος 1500 μμ.

Η ποσότητα των φωτιστικών διόδου εκπομπής φωτίος αναγράφεται σαφώς στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Επίσης
η ποσότητα μπορεί να μετρηθεί από τα αρχιτεκτονικά σχέδια της μελέτης φωτισμού. Ένα φωτιστικό σώμα θα έχει μήκος 600 μμ, θα εκπέμπει στα 2700Κ, και θα φέρει 18 λαμπτήρες του 1W. Στη μελέτη, με βάση τα τοπογραφικά σχέδια, έχουν προβλεφθεί να τοποθετηθούν ακόμη 4 φωτιστικά διόδου φωτοεκπομπής που θα έχουν μήκος 600 μμ, θα εκπέμπουν στα 3000Κ και θα φέρουν επίσης 18 λαμπτήρες του 1W. Τα υπόλοιπα φωτιστικά σώματα θα έχουν μήκος 1500 μμ, θα εκπέμπουν στα 3000Κ και θα φέρουν 45 λαμπτήρες του 1W. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας της μορφολογίας του εδάφους, υπάρχει περίπτωση τα μήκη των φωτιστικών που έχουν προβλεφθεί από την μελέτη να μην μπορούν να ανταποκριθούν στην κάλυψη των φωτιστικών αναγκών του έργου. Οι τελικές διαστάσεις,  ανάλογες ποσότητες και μήκη των φωτιστικών σωμάτων, πιθανόν θα πρέπει να επανεκτιμηθούν κατά την εκτέλεση του έργου, υπολογίζοντας ότι οι αποστάσεις μεταξύ των φωτιστικών σωμάτων στην περίμετρο του τείχους, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 50εκ. Η εκτίμηση των ποσοτήτων θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα του έργου. Επίσης σας πληροφορούμε όσον αφορά γενικά τα φωτιστικά σώματα πρέπει να λάβετε 
υπόψη σας τα τεύχη δημοπράτησης.

http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: