ΧΡΗΣΗ LED ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ LED  ΣΕ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ορθή Επανάληψη
Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και εγκατάσταση 253 φωτιστικών σωμάτων 
νέας τεχνολογίας LED ( Light Emitting Diodes - Δίοδος Εκπομπής φωτός) ισχύος 90 W. Το σύνολο των υπό προμήθεια φωτιστικών φωτοδιόδου θα τοποθετηθεί στην είσοδο της πόλης από την πλατεία Ηρώων στην νησίδα της οδού Ερατοσθένους όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο «ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και στον ανατολικό περιφερειακό δρόμο προς οδό Σύμης με αρχή της τοποθέτησης τους την είσοδο της πόλης μας από την πλατεία Ηρώων. Και οι δύο παραπάνω δρόμοι είναι δύο γραμμών κυκλοφορίας με νησίδα στο κέντρο.

Ο ανάδοχος της παρούσας προμήθειας θα προβεί στην αποξήλωση των 253 υπαρχόντων παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων που φέρουν λαμπτήρες Νατρίου 250 W ή 400 W χαμηλής απόδοσης και στην παράδοσή τους σε χώρο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια θα προβεί στην τοποθέτηση των νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων LED στους υπάρχοντες ιστούς. Το κόστος εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας έχει ενσωματωθεί στο κόστος προμήθειας των φωτιστικών. Τα προς προμήθεια νέας τεχνολογίας φωτιστικά LED θα διαθέτουν ενσωματωμένο ασύρματο ελεγκτή που θα επιτρέπει την δυνατότητα τηλεδιαχείρισης και ελέγχου τους από μια κεντρική εφαρμογή και θα παραδοθούν στο Δήμο σε άριστη κατάσταση και πλήρη λειτουργία, συνδεδεμένα και προγραμματισμένα έτσι ώστε το σήμα τους μέσω του δικτύου WiFi να φτάνει στην κεντρική μονάδα διαχείρισης που θα 
βρίσκεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα. Εναλλακτικά μπορεί να μην χρησιμοποιηθεί τεχνολογία WiFi αλλά οποιοδήποτε οποιαδήποτε άλλη Τεχνολογία που να παράγει το ίδιο αποτέλεσμα (πχ 3g).

 

 

Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με χρήση μηχανημάτων, οχημάτων και προσωπικό του αναδόχου, ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, τόσο για το προσωπικό του, όσο και για τα διερχόμενα οχήματα αλλά και για τους πεζούς. 

Προσδιορισμός της υπάρχουσας κατάστασης: 
Τα φωτιστικά είναι παλαιά σε κακή κατάσταση, αγνώστου κατασκευαστή, χωρίς να υπάρχουν φωτομετρικές καμπύλες ή λοιπά στοιχεία τους, καθιστώντας την φωτοτεχνική μελέτη αδύνατη. Πολλά από αυτά παρουσιάζουν συχνά βλάβες και έχουν ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό απόδοσης. Από μετρήσεις που έγιναν οι μέσες τιμές είναι: α) Κάτω από το φωτιστικό μέση τιμή 22 lux & β) Στην μέση του οδοστρώματος μέση τιμή 7 lux.

Led

Τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων διόδου φωτοεκπομπής:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ

 • Ισχύς φωτιστικού >= 90 W (επί ποινή αποκλεισμού )
 • Ενδεικτική φωτεινότητα ≥9.000 lumens (επί ποινή αποκλεισμού)
 • Ελάχιστη μέση λαμπρότητα (Lm) ≥1,00 cd/m2
 • Ελάχιστη ολική διακύμανση  λαμπρότητας (Uo)  ≥0,4 
 • Ελάχιστη διαμήκης λαμπρότητας (Ul) διακύμανση ≥0,5 
 • Μέγιστος δείκτης θάμβωσης ΤΙ% ≤15
 • Surround ratio (SR) ≥0,5
 • Χρώμα φωτισμού 3700 ~ 4300 Kelvin (επί ποινή αποκλεισμού )
 • Color Rendering Index (CRI) – Ra≥65
 • Δείκτης βαθμού απόδοσης χρωμάτων 
 • Αντοχή θερμοκρασίας -20 έως +45 °C (επί ποινή αποκλεισμού)
 • Ενδεικτική γωνία δέσμης (Beam 120° x 45° Angle)
 • Ενδεικτική φωτομετρική διάχυση Ορθογώνια 
 • Αντοχή σε σκόνη και υγρασία ≥ΙΡ66 (επί ποινή αποκλεισμού)
 • Αντοχή σε κρούση ΙΚ 08
 • Κλάση μόνωσης
 • Κλάση ΙΙ
 • Συντελεστής ισχύος ≥ 0,90 (επί ποινή αποκλεισμού )
 • Βάρος ≤13,5 Kg (επί ποινή αποκλεισμού)
 • Αντοχή σε υπέρταση ≥255 Volts
 • Διάρκεια ζωής ≥30.000 ώρες λειτουργίας (επί ποινή αποκλεισμού )
 • Υλικό κατασκευής Χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο γαλβανισμένο εν θερμώ 
 • Βαφή Υγρή Βαφή σε θερμοκρασία 150 °C
 • Χρώμα ΓΚΡΙ
 • Σύστημα οδήγησης λαμπτήρα led: Να βρίσκεται σε (driver) ξεχωριστό χώρο από αυτόν της οπτικής μονάδας και να αφαιρείται με ταχυσυνδέσμους 

Σύστημα LED – διαθλαστήρας 

 • Θα βρίσκεται σε ανεξάρτητες μεταξύ τους πλακέτες έτσι ώστε αν καταστραφεί κάποιο να μπορεί να αλλαχθεί μόνο αυτό και όχι όλη η οπτική μονάδα 
 • Μαχαιρωτός διακόπτης διακοπής Ναι
 • Απάντηση
 • Παραπομπή παροχής σε περίπτωση ανοίγματος του καλύμματος του φωτιστικού διόδου φωτοεκπομπής
 • Ενσωματωμένος ασύρματος ελεγκτής συστοιχίας LED 
 • Δυνατότητα σύνδεσης με κεντροποιημένο σύστημα τηλεδιαχείρισης οδικού φωτισμού 
 • Τοπική αποθήκευση σε ηλεκτρονική μνήμη όλων των τελευταίων εντολών ελέγχου τηλεδιαχείρισης και δυνατότητα πλήρους αυτόνομης λειτουργίας (βάσει των αποθηκευμένων παραμέτρων) σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας με το κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης 
 • Δυνατότητα αυτόματου ελέγχου του λαμπτήρα βάσει χρονοδιαγράμματος (το οποίο θα αποθηκεύεται στην μνήμη και θα μπορεί να μεταβάλλεται δυναμικά από το κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης) και μέτρησης του πραγματικού χρόνου με χρήση ρολογιού (RTC) 
 • Δυνατότητα συγχρονισμός του ρολογιού (RTC) από κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης 
 • Δυνατότητα αποθήκευσης χρονοδιαγράμματος τουλάχιστον τεσσάρων (4) χρονικών σημείων εντός του 24ωρου και με 
 • δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής του επιπέδου φωτεινότητας (dim level) μεταξύ αυτών 
 • Δυνατότητα αποστολής μέσω της ασύρματης ζεύξης όλων των αποθηκευμένων στην μνήμη παραμέτρων ελέγχου του λαμπτήρα και του χρόνου του ρολογιού προς το κεντρικό σύστημα τηλεδιαχείρισης, κατόπιν σχετικών εντολών του τελευταίου 
 • Ενσωματωμένη αυτόματη λειτουργία εντοπισμού δυσλειτουργίας του λαμπτήρα LED (ολική βλάβη του τροφοδοτικού ή μειωμένη φωτεινότητα του λαμπτήρα) και αναφορά αυτής προς το σύστημα τηλεδιαχείρισης, κατόπιν σχετικής εντολής ελέγχου του τελευταίου (επί ποινή αποκλεισμού) 
 • Προστασία υπερθέρμανσης των LED: το τροφοδοτικό των LED θα πρέπει να έχει θερμοστάτη και να επιτρέπει τη λειτουργία τους στο 100% όσο η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ – 20°C και +45°C. Αν η θερμοκρασία υπερβεί τους 45°C τότε το τροφοδοτικό πρέπει να προστατεύει τα LED, μειώνοντας το ρεύμα λειτουργίας τους ή ακόμα και διακόπτοντας αυτήν 

Ο παραπάνω πινάκας θα πρέπει να συμπληρωθεί και να κατατεθεί με την τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού 

Χονδρική led

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:
Τα φωτιστικά LED που προορίζονται για τον οδικό φωτισμό όπως και οι led ταινίες πρέπει απαραιτήτως να έχουν συγκεκριμένα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά και σε κάθε περίπτωση το πολικό τους διάγραμμα πρέπει να είναι τύπου batwing, αφού χάρη στην συγκεκριμένη αυτή καμπύλη εξασφαλίζεται η σωστή κατανομή του φωτισμού στο οδόστρωμα, χωρίς φαινόμενα θάμβωσης & με το μέγιστο δυνατό βήμα τοποθέτησης. Προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη καμπύλη, τα φωτιστικά διόδου φωτοεκπομπής πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ειδικούς βοηθητικούς φακούς η/και, με ειδικά κάτοπτρα σε τέτοια διάταξη ώστε συνδυαστικά μεταξύ τους να αποδίδουν την επιθυμητή κατανομή φωτισμού.

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Δίοδος_Εκπομπής_Φωτός
http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
http://www.howstuffworks.com/led.htm

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: