ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ LED

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ   LED

Η σχισµοειδής λυχνία να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να διαθέτει: 
• Στερεοσκοπικό µικροσκόπιο, υψηλής φωτεινότητας και ευκρίνειας, µε ευρύ οπτικό πεδίο και εστίαση µεγάλου βάθους µε υψηλής ποιότητας συγκλίνοντα οπτικά προσοφθάλµιους. 
• Σύστηµα προοδευτικής µεγέθυνσης zoom, έως 32Χ, συνεχώς µεταβαλλόµενη. 
• Σύστηµα προβολής της φωτεινής δέσµης (σχισµή ή κηλίδα) µε ρυθµιζόµενο εύρος και ρυθµιζόµενο µήκος από 0,2 έως 12mm. 
• Σύστηµα περιστροφής 0 έως 180 µοίρες της σχισµής, ώστε η προβολή της να γίνεται από οποιαδήποτε οπτική γωνία επί του οφθαλµού. 
• ∆υνατότητα κλίσης της σχισµής ως προς τον οπτικό άξονα από κάτω προς τα πάνω σε διαβαθµίσεις 5,10,15 και 20 µοιρών. 
• Ενσωµατωµένα µπλε φίλτρο κοβαλτίου για τονοµέτρηση, θερµικής απορρόφησης, πράσινο ανέρυθρο και υπεριώδους ακτινοβολίας. 
• Διοπτρική ρύθµιση και ρύθµιση της διακορικής απόστασης. 
• Υψηλής ποιότητας φωτισµό LED (Light Emitting Diodes - Δίοδος Εκπομπής Φωτός) µε µεγάλη διάρκεια ζωής. 
• Στήριγµα κεφαλής (υποσιάγωνο) για τον εξεταζόµενο µε δυνατότητα ρύθµισης του ύψους. 

Η σχισµοειδής λυχνία να συνοδεύεται από: 
• Τραπέζι στήριξης µε δυνατότητα ηλεκτρικής αυξοµείωσης του ύψους του. 
• Βάση για τοποθέτηση καθιστού τονόµετρου για τονοµέτρηση επιπέδωσης
• Δυο εφεδρικούς λαµπτήρες του κυρίως φωτισµού
• Εφεδρικός led φωτισμος σηµείου προσήλωσης
• Προστατευτική ασπίδα αναπνοής
• Πλαστικό κάλυµµα του µηχανήµατος
• Ένα επιπλέον κάτοπτρο κανονικό
• Ένα κοντό κάτοπτρο για το σύστηµα φωτισµού

Η σχισµοειδής λυχνία να είναι εργονοµικά σχεδιασµένη για ευκολία χειρισµών και την άνεση του εξεταζόµενου και να διαθέτει όλες τις εγκρίσεις ασφαλείας για τον χρήστη και τον ασθενή. 

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: