ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΝ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ            
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ            
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ            
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ         
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ            
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΝ            
              
  ΑΡΧΙΚΟΣ      ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ      
              
              
A/A ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΤΗΝ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΑΛΙΔΑΣ      ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΤΗΝ ΣΗΡΑΓΓΑ ΣΤΑΛΙΔΑΣ      
1Αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων με άλλους τεχνολογίας Κρυσταλλοδιόδου LEDΤΕΜ480450,00216.000,00 Αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων με άλλους τεχνολογίας Κρυσταλλοδιόδου LED450,00#REF!    
2Προμήθεια παραμετροποίηση και Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος  Ασύρματης Τηλεδιαχείρισης του ΦωτισμούΤΕΜ16.000,006.000,00 Προμήθεια παραμετροποίηση και Λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος  Ασύρματης Τηλεδιαχείρισης του Φωτισμού6.000,00#REF!    
3Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος με χρήση καινοτομικού λευκού ασβεστούχου / ή τσιμεντούχου επιχρίσματος στην εσωτερική επιφάνεια της σήραγγας.Τ.Μ.400014,0056.000,00 Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος με χρήση καινοτομικού λευκού ασβεστούχου / ή τσιμεντούχου επιχρίσματος στην εσωτερική επιφάνεια της σήραγγας.14,00#REF!    
4Πιλοτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για φωτισμό και σήμανση στις εισόδους της σήραγγας.ΤΕΜ125.000,0025.000,00 Πιλοτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για φωτισμό και σήμανση στις εισόδους της σήραγγας.25.000,00#REF!    
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:    303.000,00ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:  #REF!   
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β:ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β:ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      
5Αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων Νατρίου με άλλους τεχνολογίας  Κρυσταλλοδιόδου LED (Light Emitting Diode).ΤΕΜ50650,0032.500,00 Αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων Νατρίου με άλλους τεχνολογίας  Κρυσταλλοδιόδου LED (Light Emitting Diode).650,00#REF!    
6Προμήθεια παραμετροποίηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος  Ασύρματης Τηλεδιαχείρισης του ΦωτισμούΤΕΜ13.000,003.000,00 Προμήθεια παραμετροποίηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος  Ασύρματης Τηλεδιαχείρισης του Φωτισμού3.000,00#REF!    
7Εγκατάσταση και Λειτουργία φωτιστικών που τροφοδοτούνται από ΦωτοβολταϊκάΤΕΜ135.000,0035.000,00 Εγκατάσταση και Λειτουργία φωτιστικών που τροφοδοτούνται από Φωτοβολταϊκά30.000,00#REF!    
8Προμήθεια και λειτουργία Συστήματος  Ανίχνευσης Κυκλοφορίας Οχημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας φωτισμούΤΕΜ15.000,005.000,00 Προμήθεια και λειτουργία Συστήματος  Ανίχνευσης Κυκλοφορίας Οχημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας φωτισμού5.000,00#REF!    
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:    75.500,00ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:  #REF!   
  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ      ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΑΝΙΩΝ      
9Αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων Νατρίου με άλλους τεχνολογίας  Κρυσταλλοδιόδου LED (Light Emitting Diode).ΤΕΜ35650,0022.750,00 Αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων Νατρίου με άλλους τεχνολογίας  Κρυσταλλοδιόδου LED (Light Emitting Diode).650,00#REF!   600960
10Προμήθεια παραμετροποίηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος  Ασύρματης Τηλεδιαχείρισης του ΦωτισμούΤΕΜ13.000,003.000,00 Προμήθεια παραμετροποίηση και λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος  Ασύρματης Τηλεδιαχείρισης του Φωτισμού3.000,00#REF!    
11Εγκατάσταση και Λειτουργία φωτιστικών που τροφοδοτούνται από ΦωτοβολταϊκάΤΕΜ135.000,0035.000,00 Εγκατάσταση και Λειτουργία φωτιστικών που τροφοδοτούνται από Φωτοβολταϊκά30.000,00#REF!    
12Προμήθεια και λειτουργία Συστήματος  Ανίχνευσης Κυκλοφορίας Οχημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας φωτισμούΤΕΜ15.000,005.000,00 Προμήθεια και λειτουργία Συστήματος  Ανίχνευσης Κυκλοφορίας Οχημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας φωτισμού5.000,00#REF!    
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:    65.750,00ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:  #REF!   
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    444.250,00ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  #REF!   
 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%    79.965,00Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%  #REF!   
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ    524.215,00ΑΘΡΟΙΣΜΑ  #REF!   
 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%    78.632,25ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%  #REF!   
 ΣΥΝΟΛΟ:    602.847,25ΣΥΝΟΛΟ:  #REF!   
 ΠΡΟΒΛ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ    404,78ΠΡΟΒΛ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ  540,48   
 ΣΥΝΟΛΟ:    603.252,03ΣΥΝΟΛΟ:  #REF!   
 ΦΠΑ 23%    138.747,97ΦΠΑ 23%  #REF!   
 ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ     742.000,00ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   #REF!   

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: