Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED (Light Emitting Diode - Δίοδος Εκπομπής Φωτός) εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού στον Δήμο

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED με στόχο την αντικατάσταση παλαιών συμβατικών φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης

Η παρούσα μελέτη (η οποία συντάχθηκε κατόπιν εντολής του Δημάρχου και με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τον ίδιο σχετικά με τον αριθμό και την ισχύ των λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων που θα αντικατασταθούν) αφορά την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED (Light Emitting Diode - Δίοδος Εκπομπής Φωτός) εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού στον Δήμο με στόχο την αντικατάσταση παλαιών συμβατικών φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%. 

Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά τα κάτωθι είδη:

 1. Πέντε χιλιάδων (5000) λαμπτήρων τύπου LED (11W) εξοικονόμησης ενέργειας Ε27, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών λαμπτήρων 30-60 W που υπάρχουν σήμερα.
 2. Πεντακοσίων (500) φωτιστικών τύπου LED χωνευτό επί ιστού 5-9m εξωτερικών χώρων για δρόμους και παρκινγκ των 95 Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού 5-9m με λαμπτήρα HPsNa 250-400 W που υπάρχουν σήμερα.
 3. Πεντακοσίων (500) φωτιστικών τύπου LED κορυφής επί ιστού 3-5m εξωτερικών χώρων ια πεζόδρομους, πλατείες και πάρκα των 45 Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού 3-5m με λαμπτήρα HPs Na 125-250 W που υπάρχουν σήμερα. 

http://www.howstuffworks.com/led.htm

Σκοπός
Σκοπός της προμήθειας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50%, καθώς τα LED
(Light Emitting Diode - Δίοδος Εκπομπής Φωτός), λόγω της κατάστασης λειτουργίας τους, προσφέρουν πολλά 
πλεονεκτήματα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. 

Πλεονεκτήματα
Ο led φωτισμος σεβόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρής και προηγμένης τεχνολογίας φωτισμό. Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές λύσεις φωτισμού, επιτυγχάνοντας έτσι τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα. Αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισμού, στα πλαίσια ανάπτυξης μορφών πράσινης ενέργειας.

Led

Οφέλη
Τα οφέλη που προκύπτουν από τις led λαμπες είναι πολλαπλά:

 • Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης.
 • Μηδενισμός της ακτινοβολίας, μείωση της εκπεμπόμενης θερμότητας
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες.
 • Εξοικονόμηση χώρου και καλαισθησία.
 • Ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία.

Στη συνέχεια δίνεται ένας συγκριτικός πίνακας κατανάλωσης ενέργειας καθώς και το οικονομικό όφελος που προκύπτει για το Δήμο από την εν λόγω προμήθεια για χρονικό διάστημα λειτουργίας 50.000 ωρών που ισοδυναμεί με την ελάχιστη μέση διάρκεια ζωής των διόδων LED.

Εγκατεστημένα Συμβατικά Φωτιστικά

 • Λαμπτήρες των 30-60 W
 • Φωτιστικά σώματα χωνευτά επί ιστού 3-9m με λαμπτήρα των 250-400 W
 • Φωτιστικά σώματα κορυφής επί ιστού 3-9m με λαμπτήρα των 125-250 W
 • Λαμπτήρες τύπου LED (11W) εξοικονόμησης ενέργειας Ε27 των 11W
 • Φωτιστικά τύπου LED χωνευτό επί ιστού 5-9m για δρόμους και παρκινγκ των 95W
 • Φωτιστικά τύπου LED κορυφής επί ιστού 5-9m για πεζόδρομους και πάρκα των 45W

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το παραπάνω ποσό, μας δείχνει μόνο το όφελος που θα προκύψει από την διαφορά κατανάλωσης ρεύματος. Για παράδειγμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι πάγιες δαπάνες συντήρησης των συμβατικών (παλαιών) φωτιστικών όπως μέρος αυτών φαίνεται παρακάτω:

 •  Κόστος λαμπτήρων με διάρκεια ζωής σημαντικά μικρότερο από τους αντίστοιχους LED.
 •  Κόστος starters-ντουί.
 •  Κόστος αντικατάστασης σώματος του συμβατικού φωτιστικού λόγω ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών κατά την  λειτουργία τους
 •  Κόστος αντικατάστασης των παραπάνω υλικών (Όχημα καλαθοφόρο-Οδηγός-Ηλεκτρολόγος)
 •  Κόστος τήρησης αποθήκης αναλωσίμων υλικών από τον Δήμο, καθώς και η απαίτηση ρευστότητας για 
 • την αγορά αυτών σε ετήσια βάση

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι το συνολικό όφελος για τον Δήμο μετά την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 € (κατά προσέγγιση) στις 50.000 ώρες λειτουργίας (12 έτη, όση δηλαδή είναι και η μέση ελάχιστη διάρκεια ζωής των διόδων LED)

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (διεθνής Διαγωνισμός λόγω του ύψους του προϋπολογισμού) και του ΕΚΠΟΤΑ (όπου αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με το ΠΔ 60/2007) κατόπιν ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=lighting.pr_what_are

Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED (Light Emitting Diode - Δίοδος Εκπομπής Φωτός) εξοικονόμησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού στον Δήμο με στόχο την αντικατάσταση παλαιών συμβατικών φωτιστικών υψηλής 
κατανάλωσης ρεύματος για εξοικονόμηση ενέργειας.

Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά τα κάτωθι είδη:

 1. Πέντε χιλιάδες (5000) λαμπτήρες τύπου LED (11W) εξοικονόμησης ενέργειας Ε27, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών λαμπτήρων 30-60 W που υπάρχουν σήμερα.
 2. Πεντακοσία (500) φωτιστικά τύπου LED χωνευτό επί ιστού 5-9m εξωτερικών χώρων για δρόμους και παρκινγκ των 95 Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού 5-9m με λαμπτήρα HPsNa 250-400 W που υπάρχουν σήμερα.
 3. Πεντακοσία (500) φωτιστικά τύπου LED κορυφής επί ιστού 3-5m εξωτερικών χώρων για πεζόδρομους, πλατείες και πάρκα των 45 Watt, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού 3-5m με λαμπτήρα HPs Na 125­ 250 W που υπάρχουν σήμερα.

Ο λαμπτήρας τύπου LED 11W/230V εξοικονόμησης ενέργειας Ε27 , πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 • Η απόδοση του λαμπτήρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 860 lm.
 • Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι 11 W.
 • Το CRI (Ra) πρέπει να είναι > 75.
 • Το CCT πρέπει να είναι μεταξύ 5.000Κ-6.000Κ.
 • Η διάμετρος του λαμπτήρα πρέπει να είναι Φ60
 • Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι της τάξεως των 50.000 ωρών.
 • Η γωνία απόδοσης φωτεινής δέσμης πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 180° / PF:0.8 
 • Ο λαμπτήρας πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον 5 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας 
 • Οι λαμπτήρες θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ LED ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΩΝ 95 WATT

Οι led λαμπες επί ιστού εξωτερικών χώρων για δρόμους και πάρκινγκ των 95 W/230V, πρέπει να διαθέτουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού σώματος (LER) πρέπει να είναι τουλάχιστον 65lm/w για το φωτιστικό (for fixture) Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 7.800 lm για τοποθέτηση σε ιστό ύψους 6-9 μέτρων.
 • Η προστασία από την εισχώρηση νερού-σκόνης πρέπει να είναι IP65. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι μικρότερη η ίση με 95 Watts.Το CRI να είναι >70. Ο συντελεστής άεργου ισχύος να είναι >0.85.
 • Το CCT πρέπει να είναι μεταξύ 4.600Κ-5.600Κ. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργία πρέπει να κυμαίνεται από -40ο C έως +50ο C.
 • Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι της τάξεως των 50.000 ωρών.
 • Οι ανακλαστήρες (Reflectors) πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χυτό ειδικό πλαστικό κατοπτρικής φέροντας ειδική επιμετάλλωση ή ισοδύναμο.
 • Η τοποθέτηση που θα έχει ο led φωτισμος θα γίνεται σε μπράτσο ιστού με απόληξη 60mm με 2 ανοξείδωτες βίδες Μ8 
 • Χ 30 και 2 ανοξείδωτες βίδες Μ5 Χ 6 για συγκράτηση και προσαρμογή αντίστοιχα.
 • Το εξωτερικό κάλυμμα (LENS) του φωτιστικού πρέπει να είναι ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV πρόσθετο για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου και των καιρικών συνθηκών. Το εξωτερικό κάλυμμα πρέπει να είναι ανοιγόμενο για εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση-συντήρηση του φωτιστικού σε περίπτωση που χρειαστεί.
 • Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο με ψήκτρα ή ισοδύναμο. Το φωτιστικό πρέπει να φέρει εσωτερικό ανοιγόμενο στεγανό χώρο για τη θέση του ηλεκτρονικού στοιχείου (πλακέτας-τροφοδοτικού PCB).
 • Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας. 
 • Τα φωτιστικά σώματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE. 

Led

Φωτιστικό LED εξωτερικών χώρων κορυφής επί ιστού των 45W

Το φωτιστικό τύπου LED κορυφής επί ιστού εξωτερικών χώρων για πεζοδρόμους - πάρκα και πλατείες των 45 W/230V, πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού σώματος (LER) πρέπει να είναι τουλάχιστον 45lm/w για το φωτιστικό. Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 2.000 lm.
 • Η προστασία από την εισχώρηση νερού-σκόνης πρέπει να είναι IP65. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι μικρότερη η ίση με 45 Watts.
 • Το CRI να είναι >70. Το CCT πρέπει να είναι μεταξύ 4.600Κ-5.600Κ.
 • Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι της τάξεως των 50.000 ωρών.
 • Η τοποθέτηση του φωτιστικού πρέπει να γίνει σε ιστό με απόληξη 50mm με 3 ανοξείδωτες βίδες Μ6 Χ
 • Το περιμετρικό κάλυμμα πρέπει να είναι από Διάφανο Πολυκαρβονικό υλικό (PC) ή ισοδύναμο.
 • H στέγαση (Housing) πρέπει να είναι φτιαγμένη από κράμα αλουμινίου. Το περιμετρικό κάλυμμα (Lens) πρέπει να είναι ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV προστασία για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου.
 • Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο με ενσωματωμένη ψήκτρα ή ισοδύναμο.
 • Το φωτιστικό πρέπει να έχει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη και γρήγορη συντήρηση αυτού σε περίπτωση που χρειαστεί.
 • Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας.
 • Τα φωτιστικά σώματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE.

Ο λαμπτήρας τύπου LED 11W/230V εξοικονόμησης ενέργειας Ε27 , πρέπει να διαθέτει τα εξήςτεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Η απόδοση του λαμπτήρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 860 lm.
 • Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι 11 W.
 • Το CRI (Ra) πρέπει να είναι >75.
 • Το CCT πρέπει να είναι μεταξύ 5.000Κ-6.000Κ.
 • Η διάμετρος του λαμπτήρα πρέπει να είναι Φ60
 • Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι της τάξεως των 50.000 ωρών.
 • Η γωνία απόδοσης φωτεινής δέσμης πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 180° / PF:0.8
 • Ο λαμπτήρας πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον 3 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας
 • Οι led λαμπες θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE

Το φωτιστικό τύπου LED επί ιστού εξωτερικών χώρων για δρόμους και πάρκινγκ των 95W/230V, πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού σώματος (LER) πρέπει να είναι τουλάχιστον 65lm/w για το φωτιστικό (for fixture) Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 7.800 lm για τοποθέτηση σε ιστό ύψους 6-9 μέτρων.
 • Η προστασία από την εισχώρηση νερού-σκόνης πρέπει να είναι IP65. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναιμικρότερη η ίση με 95 Watts.Το CRI να είναι >70. Ο συντελεστής άεργου ισχύος να είναι >0.85. Το CCT πρέπει να είναι μεταξύ 4.600Κ-5.600Κ. Το εύρος θερμοκρασίας λειτουργία πρέπει να κυμαίνεται από -40ο C έως +50ο C.
 • Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι της τάξεως των 50.000 ωρών.
 • Οι ανακλαστήρες (Reflectors) πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από χυτό ειδικό πλαστικό κατοπτρικής φέροντας ειδική επιμετάλλωση ή ισοδύναμο.
 • Η τοποθέτηση του φωτιστικού γίνεται σε μπράτσο ιστού με απόληξη 60mm με 2 ανοξείδωτες βίδες Μ8 Χ 30 και 2 ανοξείδωτες βίδες Μ5 Χ 6 για συγκράτηση και προσαρμογή αντίστοιχα.
 • Το εξωτερικό κάλυμμα (LENS) του φωτιστικού πρέπει να είναι ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV πρόσθετο για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου και των καιρικών συνθηκών.
 • Το εξωτερικό κάλυμμα πρέπει να είναι ανοιγόμενο για εύκολη και γρήγορη  αντικατάσταση-συντήρηση του φωτιστικού σε περίπτωση που χρειαστεί.
 • Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο με ψήκτρα ή ισοδύναμο. Το φωτιστικό πρέπει να φέρει εσωτερικό ανοιγόμενο στεγανό χώρο για τη θέση του ηλεκτρονικού στοιχείου (πλακέτας-τροφοδοτικού PCB).
 • Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας.
 • Τα φωτιστικά σώματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE.

Το φωτιστικό τύπου LED κορυφής επί ιστού εξωτερικών χώρων για πεζοδρόμους - πάρκα και πλατείες των 45 W/230V, πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ο ελάχιστος βαθμός αποτελεσματικότητας του φωτιστικού σώματος (LER) πρέπει να είναι τουλάχιστον 45lm/w για το φωτιστικό. Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 2.000 lm.
 • Η προστασία από την εισχώρηση νερού-σκόνης πρέπει να είναι IP65. Η ισχύς εισόδου πρέπει να είναι μικρότερη η ίση με 45 Watts.Το CRI να είναι >70. Το CCT πρέπει να είναι μεταξύ 4.600Κ-5.600Κ.
 • Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι της τάξεως των 50.000 ωρών.
 • Η τοποθέτηση του φωτιστικού πρέπει να γίνει σε ιστό με απόληξη 50mm με 3 ανοξείδωτες βίδες Μ6 Χ
 • Το περιμετρικό κάλυμμα πρέπει να είναι από Διάφανο Πολυκαρβονικό υλικό (PC) ή ισοδύναμο.
 • H στέγαση (Housing) πρέπει να είναι φτιαγμένη από κράμα αλουμινίου. Το περιμετρικό κάλυμμα (Lens)  πρέπει να είναι ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας με UV προστασία για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου.
 • Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υψηλής θερμικής αγωγιμότητας αλουμίνιο με ενσωματωμένη ψήκτρα ή ισοδύναμο.
 • Το φωτιστικό πρέπει να έχει ανοιγόμενο κάλυμμα για εύκολη και γρήγορη συντήρηση αυτού σε  περίπτωση που χρειαστεί.
 • Το φωτιστικό πρέπει να καλύπτεται από 5 χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας.
 • Τα φωτιστικά σώματα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE.

http://el.wikipedia.org/wiki/Δίοδος_Εκπομπής_Φωτός

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: