Προµήθεια λαµπτήρων LED εξοικονόµησης ενέργειας σε αντικατάσταση των παλαιών συµβατικών

Προµήθεια λαµπτήρων LED εξοικονόµησης ενέργειας σε αντικατάσταση των παλαιών συµβατικών

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων τύπου LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκποµπής Φωτός) εξοικονόµησης ενέργειας, πράσινης τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθµης λειτουργίας φωτισµού στον Δήµο, µε στόχο την αντικατάσταση παλαιών συµβατικών φωτιστικών υψηλής κατανάλωσης ρεύµατος για εξοικονόµηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%.

Συγκεκριµένα προβλέπεται η χονδρική προµήθεια πεντακοσίων (500) λαµπτήρων τύπου LED (11W) εξοικονόµησης ενέργειας Ε27 των 11 W, σε αντικατάσταση των παλαιών συµβατικών λαµπτήρων 20 W που υπάρχουν σήµερα.
Επίσης προβλέπεται η προµήθεια ενενήντα (90) ταινιών LED επί ιστού εξωτερικών χώρων για δρόµους και πάρκινγκ των 95 W, σε αντικατάσταση των παλαιών συµβατικών φωτιστικών σωµάτων επί ιστού µε λαµπτήρα 250 W που υπάρχουν σήµερα. 

Led


Σκοπός της προµήθειας είναι η εξοικονόµηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%, καθώς τα LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκποµπής Φωτός), λόγω της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν, προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα, τόσο σε οικονοµικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Πλεονεκτήµατα
Οι δίοδοι εκπομπής φωτός προστατεύουν το περιβάλλον και προσφέρουν παρέχουν καθαρής και προηγµένης τεχνολογίας φωτισµό. Καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από τις συµβατικές λύσεις φωτισµού, επιτυγχάνοντας έτσι τη δραστική µείωση των εκποµπών άνθρακα. Αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισµού, στα πλαίσια ανάπτυξης µορφών 
πράσινης ενέργειας. 

Οφέλη

 1. Τα οφέλη που υπάρχουν µε την χρήση των λαµπτήρων φωτοδιόδου είναι εκτός των άλλων:
 2. Μείωση κατανάλωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. 
 3. Μηδενισµός της ακτινοβολίας, µείωση της θερµότητας που εκπέμπεται. 
 4. Πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή σε σχέση με τον συμβατικό φωτισμό. 
 5. Εξοικονόµηση χώρου και καλύτερη εμφάνιση.
 6. Ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία χωρίς προβλήματα. 

 

Led

Υποχρεώσεις
Υποχρέωση του αναδόχου είναι η µεταφορά και παράδοση των λαμπτήρων διόδου εκπομπής φωτός για χρήση
στο χώρο αποθήκευσης τους.

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ LED (11 W) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε27

Ο λαµπτήρας LED (11 W) πρέπει να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 1. Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 860 lm.
 2. Το εύρος τάσης εισόδου πρέπει να κυµαίνεται από 200V AC έως 240V AC.
 3. Η ισχύς εισόδου πρέπει να το πολύ 11 W.
 4. Το CRI πρέπει να είναι >75.
 5. Ο λαµπτήρας θα διαθέτει LEDs υψηλής αντοχής.
 6. Το CCT πρέπει να είναι µεταξύ 5.000 Κ - 6.000 Κ.
 7. Η διάµετρος του λαµπτήρα θα είναι 67 mm.
 8. Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες.
 9. Το κάλυµµα του λαµπτήρα πρέπει να είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα σε περιβάλλον με αυξημένη υγρασία λόγω γειτνίασης με την θάλασσα..
 10. Πρέπει να είναι κατασκευασµένο από υλικό µε προστασία UV για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ηλιακού φωτός.
 11. Η γωνία απόδοσης φωτεινής δέσµης πρέπει να τουλάχιστον 180ο 
 12. O led λαµπτήρας πρέπει να έχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 13. Οι λαµπτήρες πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE τα οποία θα πρέπει να φέρουν το όνοµα η τον διακριτικό τίτλο του συµµετέχοντος στο διαγωνισµό (επί ποινή αποκλεισµού)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ LED ( 95W ) ΧΩΝΕΥΤΟ ΕΠΙ ΙΣΤΟΥ

Το φωτιστικό σώµα τύπου LED – χωνευτό επί ιστού 95 W, πρέπει να διαθέτει τα εξής  τεχνικά χαρακτηριστικά:

Η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 7.800 lm.

 1. Η προστασία από την εισχώρηση νερού-σκόνης πρέπει να είναι IP65.
 2. Το εύρος τάσης εισόδου πρέπει να κυµαίνεται από 200V AC έως 240V AC.
 3. Η ισχύς εισόδου πρέπει να το πολύ 95 W.
 4. Το CRI πρέπει να είναι >70.
 5. Το CCT πρέπει να είναι µεταξύ 4.600Κ - 5.600 Κ.
 6. Η διάρκεια ζωής πρέπει να είναι τουλάχιστον 50.000 ώρες.
 7. Το φωτιστικό πρέπει να είναι συµµορφωµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις REACH, RoHS

www.ledmuseum.org

Κατασκευή:

 1. Το φωτιστικό διόδου φωτοεκπομπής πρέπει να είναι συµµορφωµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις REACH.
 2. Μπορεί να χρησιµοποιεί Multi LED ταινία ρυθµισµένη σε πολυγωνικό οριζόντιο άξονα για την βέλτιστη κατανοµή του φωτός. Η σύνδεση τους πρέπει να είναι οπωσδήποτε παράλληλη.
 3. Τα LEDs του φωτιστικού θα τοποθετηµένα πάνω σε ειδικές ψήκτρες από χυτό αλουµίνιο ή άλλο μεταλλικό κράμα αντίστοιχων ιδιοτήτων έχοντας γωνία δέσµης ανάλογη µε τις απαιτήσεις του φωτισµού.
 4. Θα διαθέτει ανακλαστήρες (Reflectors) κατασκευασµένους από υλικό ιδιαίτερης αντοχής στις υψηλές θερµοκρασίες.
 5. Η τοποθέτηση του φωτιστικού θα µπορεί να γίνει σε µπράτσο ιστού µε απόληξη 60mm µε 2 ανοξείδωτες βίδες Μ8 Χ 30 και 2 ανοξείδωτες βίδες Μ5 Χ 6 για συγκράτηση και προσαρµογή αντίστοιχα.
 6. Το εξωτερικό κάλυµµα (LENS) του φωτιστικού πρέπει να είναι ανθεκτικό, υψηλής διαφάνειας για αντίσταση στη γήρανση λόγω του ήλιου και των καιρικών συνθηκών.
 7. Το εξωτερικό κάλυµµα πρέπει να είναι ανοιγόµενο για εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση αλλά και συντήρηση του φωτιστικού σε περίπτωση που χρειαστεί.
 8. Το κέλυφος του φωτιστικού πρέπει να είναι κατασκευασµένο από υψηλής θερµικής αγωγιµότητας χυτό αλουµίνιο µε ψήκτρα ή κράμα αντίστοιχων ιδιοτήτων.
 9. Το φωτιστικό πρέπει να φέρει εσωτερικό ανοιγόµενο στεγανό χώρο για τη θέση του ηλεκτρονικού στοιχείου (πλακέτας - τροφοδοτικού).
 10. Οι φλάντζες του φωτιστικού θα είναι από σιλικόνη µε εξαιρετική αντιγηραντική και αντιδιαβρωτική σύνθεση για περιβάλλοντα µε υψηλή θερµοκρασία/πίεση αλλά και υγρασία. 
 11. Ο τύπος υλικών µόνωσης πρέπει να είναι Type 1.
 12. Για την τροφοδοσία του, το φωτιστικό να φέρει τριπολικό καλώδιο µε διατοµή 3x1mm2.

The Led Company Logo

© 2014 theledcompany

Επικοινωνία

Ακολουθήστε μας στο: